ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο  για τα Αγγλικά, του Ψηφιακού Σχολείου. Στόχος του είναι η ενημέρωση των καθηγητών αγγλικής του ελληνικού δημόσιου σχολείου, των σχολικών συμβούλων και όλων όσων εμπλέκονται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Ειδικότερα, ο ιστότοπος επικεντρώνεται στη δράση της ανάπτυξης ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων. Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε από την Ομάδα Αγγλικής, η οποία εργάσθηκε συστηματικά από τον Φεβρουάριο 2011 μέχρι τον Αύγουστο 2014 ετοιμάζοντας περισσότερα από 1.000 μαθησιακά αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας είναι καθηγητές αγγλικής με εξειδίκευση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ξενόγλωσση τάξη, ειδικοί σε ηλεκτρονική μάθηση και μηχανικοί Η/Υ, οι οποίοι συνεργάστηκαν εποικοδομητικά για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Τα μαθησιακά αυτά αντικείμενα περιλαμβάνονται στα διαδραστικά σχολικά βιβλία. Επίσης μπορεί κανείς να τα αναζητήσει μέσα από το Φωτόδεντρο, και συγκεκριμένα το Αποθετήριο των Μαθησιακών Αντικειμένων και το Αποθετήριο των Εκπαιδευτικών Βίντεο.

Συνολικά, αναπτύχθηκαν μαθησιακά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: ενημερωτικό (audio extracts, glossaries, picture dictionaries, comics), διδακτικό (edugames, self-assessment tests, listening apps, reading apps), βιωματικό (digital stories, virtual tours, songs) και διερευνητικό (mystery and lost series, webquests, writing apps) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Μικροσενάρια για τη Διδασκαλία της Αγγλικής

Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο.

Παρουσίαση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Εδώ θα βρείτε παρουσιάσεις για τα διαφορετικά είδη Ψηφιακού Εμπλουτισμού που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικών.

Ενημερωτικό Ψηφιακό Υλικό
Ενημερωτικό Ψηφιακό Υλικό
Download file (5.91 MB)
Διδακτικό Ψηφιακό Υλικό
Διδακτικό Ψηφιακό Υλικό
Download file (7.62 MB)
Βιωματικό Ψηφιακό Υλικό
Βιωματικό Ψηφιακό Υλικό
Download file (11.95 MB)
Διερευνητικό Ψηφιακό Υλικό
Διερευνητικό Ψηφιακό Υλικό
Download file (8.96 MB)
Σχόλια Μαθητών
Σχόλια Μαθητών
Download file (17 MB)