Μικροσεναρια

Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο.

Μικροσενάρια Δημοτικού

The_missing_luggage
Ian_Thorpe
The_Montgolfier_brothers

Μικροσενάρια Γυμνασίου

A_leaflet_about_recycling
A_visit_to_the_zoo
The_story_behind_a_masterpiece
Yes_or_No_Geography_Quiz
A_visit_to_England
At_the_Museum
Break_the_Braille_code
Writing_a_letter_of_advice
Writing_a_newspaper_article