Για το Φωτοδεντρο

Η κεντρική πύλη Φωτόδεντρο  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και είναι το κύριο σημείο πρόσβασης και διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  Προωθεί τη χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία και είναι ανοικτό σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Μέσα από το Φωτόδεντρο μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στα ψηφιακά αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ αλλά και σε εξωτερικές πηγές, όπως σε εκπαιδευτικές πύλες, ιστότοπους μουσείων κλπ.

 

Το Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων (LOR)

Article Lor
Manual Lor
Leaflet Lor

 

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικών Βίντεο (VIDEO)

Leaflet Video