Συχνες Ερωτησεις

Τι είναι το Φωτόδεντρο;

Η κεντρική πύλη Φωτόδεντρο  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και είναι το κύριο σημείο πρόσβασης και διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  Προωθεί τη χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία και είναι ανοικτό σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Μέσα από το Φωτόδεντρο μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στα ψηφιακά αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ αλλά και σε εξωτερικές πηγές, όπως σε εκπαιδευτικές πύλες, ιστότοπους μουσείων κλπ.

Τι είναι το Φωτόδεντρο LOR και τα Μαθησιακά Αντικείμενα;

Το Φωτόδεντρο LOR (Learning Object Repository) είναι ένα αποθετήριο που φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (learning objects), δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Βασικά στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ψηφιακός πόρος για να χαρακτηριστεί ως μαθησιακό αντικείμενο είναι: (α) να έχει μαθησιακή αξία, δηλαδή να εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και  μαθησιακούς στόχους, (β) να έχει νόημα να επαναχρησιμοποιηθεί και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα πέρα από αυτό για τα οποίο αναπτύχθηκε, και (γ) να έχει εννοιολογική και λειτουργική αυτοτέλεια, δηλαδή να αποτελεί μια ολοκληρωμένη οντότητα. Επιπλέον, τα μαθησιακά αντικείμενα που αναρτώνται στο Φωτόδεντρο LOR θα πρέπει να εξυπηρετούν στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να είναι διαθέσιμα online και να διατίθεται με άδεια χρήσης που να επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς κόστος αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στα απλά και τα σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα;

Τα απλά μαθησιακά αντικείμενα είναι κείμενα (γλωσσικά, οπτικά, πολυτροπικά, ακουστικά) τα οποία δεν συνοδεύονται από κάποιες γλωσσικές δραστηριότητες αλλά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και να δημιουργήσουν μια δραστηριότητα (π.χ. σε ένα ακουστικό κείμενο μπορεί να προστεθούν από τους εκπαιδευτικούς ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου),  ένα μάθημα ή ένα εκπαιδευτικό σενάριο.
Τα σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούνται από διατεταγμένο και διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιεχόμενο που έχουν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Στα σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα ανήκουν τα μαθήματα και τα εκπαιδευτικά σενάρια μαζί με τους πόρους που τα συνοδεύουν.http://photodentro.edu.gr/oep

Μπορώ να ανεβάσω δικό μου ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο Φωτόδεντρο;

Στα Φωτόδεντρο LOR και Φωτόδεντρο Video  η επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου γίνεται από εξουσιοδοτημένους (authorized) χρήστες. Από την άλλη πλευρά, στο Φωτόδεντρο e-yliko και στο Φωτόδεντρο Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτούν, να μετασχολιάζουν, να αξιολογούν, να δημοσιεύουν και να μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου γίνεται από εγγεγραμμένους (registered) χρήστες, χωρίς όμως να απαιτείται εξουσιοδότηση (authorization).

Τι είναι η e-me Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα;

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα  e-me είναι ένα ανοικτό και ταυτόχρονα ασφαλές ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ως ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας, προσφέρει το χώρο και τα εργαλεία για να εξυπηρετεί τη συνεργατική μάθηση και την προβολή της δουλειάς μιας ομάδας μαθητών. Ταυτόχρονα αποτελεί το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών και τον προσωπικό χώρο κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού.

Πώς είναι οργανωμένο το Φωτόδεντρο LOR;

Το Φωτόδεντρο LOR είναι οργανωμένο σε συλλογές.  Μία συλλογή ή υπο-συλλογή αντικατοπτρίζει την οργάνωση ενός συνόλου μαθησιακών αντικειμένων ως προς κάποια διάσταση, όπως το γνωστικό αντικείμενο, το κοινό όπου απευθύνονται, ο τύπος, η χρονολογία ανάπτυξης, το πλαίσιο όπου αναπτύχθηκαν, τα δικαιώματα χρήσης. Το Φωτόδεντρο LOR φιλοξενεί τις συλλογές των μαθησιακών αντικειμένων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλων φορέων ή άλλο ψηφιακό υλικό που πληροί παρόμοιες προδιαγραφές

Πού μπορώ να βρω τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων για τα αγγλικά;

Οι πόροι που δημιουργήθηκαν για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων βρίσκονται στα διαδραστικά σχολικά βιβλία. Πρόκειται για τα ψηφιοποιημένα εγχειρίδια αγγλικών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία από την Γ’ τάξη του δημοτικού σχολείου μέχρι την Γ’ τάξη του γυμνασίου. Μετά την ψηφιοποίηση των εγχειριδίων προστέθηκε στα διαδραστικά βιβλία ο ψηφιακός εμπλουτισμός ο οποίος ετοιμάστηκε από την Ομάδα Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου. Οι ψηφιακοί πόροι βρίσκονται στην αρχή κάθε μαθήματος και μπορείτε να τους δείτε πατώντας τα χαρακτηριστικά buttons που σηματοδοτούν το είδος του πόρου.
Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε τους τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων μέσα από το Φωτόδεντρο LOR και το Φωτόδεντρο Βίντεο χρησιμοποιώντας τα διάφορα φίλτρα αναζήτησης.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τους τρόπους αναζήτησης για να βρω εύκολα ένα μαθησιακό αντικείμενο;

Μέσω της αρχικής σελίδας του Φωτόδεντρου LOR προσφέρονται στο χρήστη διάφοροι τρόποι αναζήτησης και πλοήγησης στα μαθησιακά αντικείμενα. Αρχικά, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με ελεύθερο κείμενο, με λέξεις-κλειδιά που να περιγράφουν το αντικείμενο. Άλλοι τρόποι περιήγησης στο Φωτόδεντρο είναι ανά συλλογή, ανά θεματική περιοχή, ανά τύπο αντικειμένου και με τη χρήση φίλτρων αναζήτησης. Η πλοήγηση ανά συλλογή σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα μιας συλλογής. Αν θέλετε να κάνετε μια γραφική περιήγηση βάσει των θεματικών ενοτήτων και των εννοιών στις οποίες είναι ταξινομημένα τα μαθησιακά αντικείμενα, τότε επιλέγετε να κάνετε την αναζήτηση ανά θεματική περιοχή. Η αναζήτηση ανά τύπο μαθησιακού αντικειμένου διαχωρίζει τα απλά από τα σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα και δίνει τη δυνατότητα της πλοήγησης με βάση την εκπαιδευτική χρήση των αντικειμένων. Τέλος, με τη χρήση φίλτρων αναζήτησης μπορείτε να περιορίσετε την ευρύτητα των αποτελεσμάτων, εφαρμόζοντας επιλεγμένα στοιχεία όπως τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ηλικία των μαθητών, τον τύπο του αντικειμένου, τη διδακτική προσέγγιση και τους διδακτικούς στόχους κλπ.

Πώς μπορώ να κάνω προεπισκόπηση ενός μαθησιακού αντικειμένου στο Φωτόδεντρο LOR;

Επιλέγοντας ένα μαθησιακό αντικείμενο με οποιονδήποτε τρόπο αναζήτησης οδηγείστε στην καρτέλα – ταυτότητα του αντικειμένου, όπου υπάρχουν πληροφορίες γι αυτό, όπως περιγραφή, σημειώσεις για διδακτική αξιοποίηση, βαθμίδα εκπαίδευσης και ηλικία μαθητών που απευθύνεται κλπ. Πατώντας στο εικονίδιο του αντικειμένου ή αντίστοιχα επιλέγοντας το πρώτο εικονίδιο δίπλα στον τίτλο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, έχετε μία προεπισκόπηση του αντικειμένου, δηλαδή βλέπετε το αντικείμενο σε πλήρη λειτουργικότητα online, χωρίς να χρειάζεται να το μεταφορτώσετε τοπικά στον υπολογιστή σας. Με τον τρόπο αυτό αξιολογείτε τη χρησιμότητα του αντικειμένου για τον εκπαιδευτικό σας στόχο.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι κατάλληλο για τους μαθητές μου;

Αρχικά, η καρτέλα – ταυτότητα κάθε μαθησιακού αντικειμένου σας βοηθά να σχηματίσετε μία εικόνα για το αντικείμενο, καθώς παρέχει χρήσιμα στοιχεία γι αυτό, όπως περιγραφή, σημειώσεις για διδακτική αξιοποίηση, βαθμίδα εκπαίδευσης και ηλικία μαθητών που απευθύνεται, ταξινόμησή του ανάλογα με τον τύπο, τη διδακτική προσέγγιση και τους στόχους που εξυπηρετεί κλπ. Αφού δείτε πρώτα αυτά τα στοιχεία, μπορείτε στη συνέχεια να κάνετε μία προεπισκόπηση του αντικειμένου, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πράγματι είναι κατάλληλο για τους μαθητές σας και ικανοποιεί τις διδακτικές σας ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ελέγξετε ένα μαθησιακό αντικείμενο, χωρίς να χρειάζεται να το μεταφορτώσετε τοπικά στον υπολογιστή σας.

Πώς μπορώ να κατεβάσω και να αποθηκεύσω μαθησιακά αντικείμενα στον υπολογιστή μου;

Μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε τα μαθησιακά αντικείμενα στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα Φωτόδεντρο LOR και από την ιστοσελίδα Φωτόδεντρο-Video. Αφού επιλέξετε ένα μαθησιακό αντικείμενο μέσω των τρόπων αναζήτησης, τότε οδηγείστε στην καρτέλα – ταυτότητα του αντικειμένου. Αν πατήσετε στο εικονίδιο του αντικειμένου, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο επάνω δεξιά υπάρχει η ένδειξη «Λήψη». Πατώντας εκεί, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το αντικείμενο στον υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, αν από την καρτέλα-ταυτότητα του αντικειμένου επιλέξετε το τρίτο εικονίδιο δίπλα στον τίτλο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ, αυτό με το βελάκι, τότε αρχίζει η λήψη του αντικειμένου στον υπολογιστή σας. Και στις δυο περιπτώσεις, εμφανίζεται η ερώτηση: «Θέλετε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το (μαθησιακό αντικείμενο);». Ανοίγοντας με το βελάκι το drop-down menu στην ένδειξη  «Αποθήκευση», έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το αντικείμενο με την ονομασία που προτείνεται ή να το ονομάσετε όπως επιθυμείτε και να το αποθηκεύσετε σε όποιο φάκελο του υπολογιστή σας επιλέξετε. Το αρχείο κατεβαίνει και αποθηκεύεται σε μορφή .zip με την ονομασία που έχετε επιλέξει. Όταν θέλετε να ανοίξετε την εφαρμογή,  αποσυμπιέζεται τον συμπιεσμένο φάκελο .zip και ανοίγετε το αρχείο με την ονομασία index.htm. Δεν χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο για να ανοίξει το συγκεκριμένο αρχείο.

Μπορώ να δείξω τα μαθησιακά αντικείμενα online ή πρέπει να τα έχω κατεβάσει πριν;

Μπορείτε να κάνετε και τα δυο. Αν θέλετε να δείξετε το αντικείμενο online, υπάρχουν δυο δυνατότητες. Η πρώτη είναι να το αναζητήσετε από την ιστοσελίδα Φωτόδεντρο LOR  ή από την ιστοσελίδα Φωτόδεντρο-Video, κι αφού το εντοπίσετε μέσω των τρόπων αναζήτησης, να πατήσετε στο εικονίδιο του αντικειμένου ή αντίστοιχα να επιλέξετε το δεύτερο εικονίδιο δίπλα στον τίτλο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ. Το μαθησιακό αντικείμενο ξεκινά να παίζει online. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να ανοίξετε το αντικείμενο online μέσω των εμπλουτισμένων διαδραστικών βιβλίων από την ιστοσελίδα . Εκεί επιλέγετε μια από τις ενδείξεις: «Δείτε το υλικό ανά τάξη» ή «Δείτε το υλικό ανά μάθημα» και στη συνέχεια επιλέγοντας την τάξη ή το μάθημα, οδηγείστε στο εμπλουτισμένο βιβλίο. Από το μενού «Εισαγωγή-Περιεχόμενα», επάνω δεξιά, επιλέγετε το κεφάλαιο ή το μάθημα που επιθυμείτε. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας κάθε μαθήματος, υπάρχουν εικονίδια με τους ψηφιακούς πόρους που είναι διαθέσιμοι. Πατώντας στο εικονίδιο, το μαθησιακό αντικείμενο παίζει online. Αν ανησυχείτε μήπως δεν μπορέσετε να δείξετε το αντικείμενο online ή δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο στο σχολείο σας, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το μαθησιακό αντικείμενο στον υπολογιστή σας και να το αναπαράγετε χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Πρέπει να έχω πρόσβαση σε εργαστήριο Η.Υ. για να χρησιμοποιήσω το υλικό;

Όχι απαραίτητα. Μπορείτε να δείξετε τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή ή ένα μαθησιακό αντικείμενο που έχετε επιλέξει στην τάξη σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα ή μέσω ενός διαδραστικού πίνακα.