(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:266

Ancient Egypt (audiotext)

An audiotext about ancient Egypt. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Great composers (audiotext)

An audiotext presenting the main characteristics of the different periods of classical music and some representative classical compositions. The learning object aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
The mouse family (audiotext)

A song based on Aesop's fable, Bella the cat and the brave baby mouse. In this audiotext the members of the mouse family are presented in a hip-hop song. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills. In particular, through this song students learn and practis Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Jobs (audiotext)

An audiotext about the names of some jobs. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Unusual sports (audiotext)

An audiotext about the names of some unusual sports. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Geographical words (audiotext)

An audiotext about some geographical words. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Small accidents (audiotext)

An audiotext about small accidents. More specifically, people are talking about accidents in three different situations. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
History of silk (audiotext)

A school lesson on the history of silk. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Going shopping (audiotext)

Three short dialogues about shopping. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
The planets (audiotext)

An audiotext about the names of the planets. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
History of foods (audiotext)

Facts about some foods that influenced history in different parts of the world. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Asking for and giving directions (audiotext)

An audiotext about asking for and giving directions. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
My neighbourhood (audiotext)

Description of a neighbourhood. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
William Shakespeare (audiotext)

A monologue about the life of William Shakespeare. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
In a gallery (audiotext)

A guided tour of a gallery. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
A short story (audiotext)

A short story about a burglary. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Which film? (audiotext)

A dialogue between Michael and his friend, Laura, talking about the film they are going to see. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Star signs (audiotext)

An audiotext about the names of the star signs. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
School subjects (audiotext)

An audiotext about the names of some school subjects. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Musical instruments (audiotext)

An audiotext about the names of some musical instruments. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )