(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:265

Jobs (audiotext)

An audiotext about the names of some jobs. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Unusual sports (audiotext)

An audiotext about the names of some unusual sports. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Geographical words (audiotext)

An audiotext about some geographical words. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Small accidents (audiotext)

An audiotext about small accidents. More specifically, people are talking about accidents in three different situations. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
A short story (audiotext)

A short story about a burglary. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
History of silk (audiotext)

A school lesson on the history of silk. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )