Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύχθηκαν μικροσενάρια για τη διδασκαλία της αγγλικής στη Στ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου τα οποία αξιοποιούν μαθησιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Αγγλικής και έχουν αναρτηθεί στο Φωτόδεντρο.

Μικροσενάρια Δημοτικού

Μικροσενάρια Γυμνασίου