Το Φωτόδεντρο LOR και το Φωτόδεντρο VIDEO φιλοξενούν δύο υποσυλλογές από ένα άλλο σημαντικό έργο για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, το ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία).

Το ψηφιακό αυτό υλικό αναπτύχθηκε από την ομάδα συγγραφής των βιβλίων Magic Book 1 και Magic Book 2 και παραχωρήθηκε στο Ψηφιακό Σχολείο για τη δημοσίευσή του στο Φωτόδεντρο. Τα μεταδεδομένα και η διαδικασία δημοσίευσης στο Φωτόδεντρο έγινε από μέλη της Ομάδας Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου. Για να δείτε το υλικό πατήστε πάνω στις εικόνες.

Το Φωτόδεντρο LOR και το Φωτόδεντρο VIDEO φιλοξενούν δύο υποσυλλογές από ένα άλλο σημαντικό έργο για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, το ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία).

Το ψηφιακό αυτό υλικό αναπτύχθηκε από την ομάδα συγγραφής των βιβλίων Magic Book 1 και Magic Book 2 και παραχωρήθηκε στο Ψηφιακό Σχολείο για τη δημοσίευσή του στο Φωτόδεντρο. Τα μεταδεδομένα και η διαδικασία δημοσίευσης στο Φωτόδεντρο έγινε από μέλη της Ομάδας Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου. Για να δείτε το υλικό πατήστε πάνω στις εικόνες.