Στο πλαίσιο του έργου για τα διαδραστικά βιβλία και το Φωτόδεντρο του Ψηφιακού Σχολείου το Βρετανικό Συμβούλιο παρεχώρησε μια συλλογή με πολυμεσικές δραστηριότητες από τον ιστότοπο LearnEnglish Kids  και LearnEnglish που είναι κατάλληλες για μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Για να δείτε το υλικό πατήστε πάνω στις εικόνες.

Στο πλαίσιο του έργου για τα διαδραστικά βιβλία και το Φωτόδεντρο του Ψηφιακού Σχολείου το Βρετανικό Συμβούλιο παρεχώρησε μια συλλογή με πολυμεσικές δραστηριότητες από τον ιστότοπο LearnEnglish Kids  και LearnEnglish που είναι κατάλληλες για μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Για να δείτε το υλικό πατήστε πάνω στις εικόνες.