ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Mitsikopoulou, B. (2019).  Developing pedagogically meaningful learning objects for foreign language education. Στο V. Kourtis-Kazoulis, T. Aravositas, E. Skourtou and P.-P. Trifonas (Επιμ.) Interdisciplinary research approaches to multilingual education (σελ. 237-256). London & New York: Routledge.

Mitsikopoulou, Β., Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Β., Γύφτουλα, Γ., Μουτσουρούφη, Σ., Μακρή, Μ., Μπήτρος, Ι., Μπρατσόλη, Α., Μυσιρλάκη, Σ., Νικολάκη, Κ., Παλιούρας, Α., Παράς, Δ., Σωτηρίου, Χ., Χαρτζουλάκης, Β., Φρέντζου, Μ. (2018). Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο: Ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειμένων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Στα Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου και Διεθνούς Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Mitsikopoulou, B. (2015) “Digital textbooks and the politics of content enrichment in EFL textbooks”. Στο Curdt-Christiansen, X. L. & Weninger, C. (επιμ.) Language, Ideology and Education: The Politics of Textbooks in Language Education.  London: Routledge.

Mitsikopoulou, B. (2014) “Materials design for the digital enrichment of the Greek EFL textbooks”. Research Papers in Language Teaching and Learning (RPLTL) 5 (1): 48-69.

Mitsikopoulou, B. (2014) “Digital enrichment of EFL textbooks”. Στο Psaltou-Joycey A., Agathopoulou E. & Mattheoudakis M. (επιμ.) Cross-curricular approaches to language education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 404-430.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Mitsikopoulou, B. (21/6/2019) Visual cohesion in digital materials for the teaching of English as a foreign language. A-Mode International Conference “Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices”. Ρώμη: University of “Tor Vergata”

Mitsikopoulou (2018, 15-16/10). The use of digital technologies in the foreign language classroom: The case of the Digital School project. Παρουσίαση σε προπτυχιακούς φοιτητές του Αγγλικού Τμήματος. Βαρσοβία: Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.  

Mitsikopoulou, B. (18/3/2017) Critical reflections on learning objects, interactive textbooks, and digital repositories. Κεντρική ομιλήτρια στο 38th Annual International Convention, TESOL Greece με τίτλο Keeping in practical. Aθήνα: TESOL Greece.

Mitsikopoulou, B. (26/3/2016) Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Αντικείμενα ως Ψηφιακό Υλικό για τη Διδασκαλία της Αγγλικής». Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0». Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Mitsikopoulou, B. (19/3/2016) Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Ξένες Γλώσσες στο Φωτόδεντρο: Οι Συλλογές του Ψηφιακού Σχολείου για την Αγγλική Γλώσσα. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερίδα Ξένων Γλωσσών με τίτλο «Σύγχρονες πλατφόρμες για σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού». Πάτρα: Αίθουσα Εκδηλώσεων Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών.

Mitsikopoulou, B. (15/4/2016) Ψηφιακές τεχνολογίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Προσκεκλημέμη ομιλήτρια στη διημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή επανάσταση και σχολείο». Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραϊτη. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Mitsikopoulou, B., Αργυρίου, Ε., Γύφτουλα, Γ., Μπρατσόλη, Α., Νικολάκη, Α. και Χαρτζουλάκης, Β. (4/9/2015) Επιμορφωτικό Εργαστήριο της Ομάδας Αγγλικής Γλώσσας στους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και ΙΤΥΕ. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι.

Mitsikopoulou, B. (30/5/2015) “The Politics of Designing Digital Materials for Language Education: The case of the Digital School Project”. Oμιλία στο Διεθνές Συνέδριο Rethinking Language, Diversity and Education. Ρόδος: Πανεπιστήμιο της Ρόδου, Πανεπιστήμιο της Κρήτης και Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Βίγκλας, Κ. (20/11/2014) «Ψηφιακός εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων αγγλικής – Φωτόδενδρο: Το ψηφιακό αποθετήριο για τα μαθησιακά αντικείμενα». Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου. Ομιλία στο Σεμινάριο Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας – Εναλλακτική αξιολόγηση μαθητών» – για την Β/θμια Εκπαίδευση που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ΔΕ Μαγνησίας κ. Β. Παπαϊωάννου.

Βίγκλας, Κ. (14/11/2014) «Ψηφιακός εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων αγγλικής – Φωτόδενδρο: Το ψηφιακό αποθετήριο για τα μαθησιακά αντικείμενα». Ομιλία στο Σεμινάριο Προκλήσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας – Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας» – για την Α/θμια Εκπαίδευση που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ΔΕ Μαγνησίας κ. Β. Παπαϊωάννου. Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.

Νικολάκη, Α. (22/10/2014) «Ψηφιακά Αποθετήρια: Φωτόδεντρο». Ομιλία στο Σεμινάριο Ψηφιακό Υλικό για την Αγγλική Γλώσσα. Διαδικτυακή Επικοινωνία που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Β΄ Αθήνας Δ. Παπαγγελή.

Mitsikopoulou, B. (21/9/2014) Restarting the game using a Learning Object Repository with EFL materials. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερία Re:Starting the game, Start of the Year Symposium του TESOL Greece.

Μπρατσόλη, Α. και Γύφτουλα, Γ. (13/9/2014) “Going digital: the Digital School Project at the service of the State Primary Sector”. Ομιλία στο σεμινάριο Educational Issues της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ.

Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Κ., Γύφτουλα, Μπρατσόλη, Α., Νικολάκη, Α., Χαρτζουλάκης Β. και Μητσικοπούλου, Β. (5/9/2014) «Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο». Σεμινάριο στους καθηγητές αγγλικής της Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Αγγλικών Ανατολικής Αττικής κ. Ε. Παπαχρήστου. Παλλήνη: Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι.

Μητσικοπούλου, Β. (12/6/2014) «Ψηφιακοί πόροι ως συμπλήρωμα στα βιβλία για τη διδασκαλία της αγγλικής στο Δημοτικό». Ομιλία στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας.

Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Κ., Γύφτουλα, Γ., Μακρή, Α., Μπρατσόλη, Α., Μυσιρλάκη, Σ., Νικολάκη, Α., Σωτηρίου, Χ., Φρέντζου, Μ., Χαρτζουλάκης Β. και Μητσικοπούλου, Β. (8/5/2014) «Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο». Σεμινάριο στους καθηγητές αγγλικής της Δ Αθήνας, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Αγγλικής Δ Αθήνας, Δρ. Α. Γιαννακοπούλου. Παλαιό Φάληρο: Πολυχώρος του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι., Παράς, Δ.

Μητσικοπούλου, Β. (3/5/2014) “Learning object repositories and the teaching of English”. Κεντρική Ομιλία στην Ημερίδα e-Didactics: Τεχνολογίες Αιχμής στη Διδακτική Πράξη – A conference on educational planning, teacher training and the integration of ICTs in teaching. Λιβαδειά: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Πρόγραμμα Comenius.

Βίγκλας, Κ. (8/4/2014) «Φωτόδεντρο – Ψηφιακά Βιβλία: Τι είναι και τι μπορώ να κάνω με αυτά». Ομιλία στην ημερίδα Καλές πρακτικές μαθημάτων με χρήση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Μαγνησίας κ. Β. Μαγκαφά. Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.

Μητσικοπούλου, Β. (22/2/2014) “The digital age in EFL teaching-learning materials”. Ομιλία στην Ημερίδα Teaching English outside the box: New approaches and innovations. Αθήνα: Pierce College και Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

Mitsikopoulou, B. (11-13/7/2013) “Developing digital materials for the Greek primary EFL textbooks: A principled approach”. Oμιλία στο 20ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μάθηση (Learning Conference). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μπήτρος, Ι. (10-12/5/2013) «Πόροι της Ομάδας Αγγλικής στο Ψηφιακό Σχολείο». Ομιλία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μητσικοπούλου Β. (23-25/11/2012) “The Digital School project: Principles and applications for digital content enrichment of the Greek EFL textbooks”. Ομιλία στο 15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Μακρή, Α. (23-25/11/2012) “Constructing a space for the English language teacher within Digital School”. Ομιλία στο 15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Μητσικοπούλου, Β. (8/9/2012) «Ψηφιακό Σχολείο: Πόροι εμπλουτισμού των βιβλίων Αγγλικής του Γυμνασίου». Ομιλία στην Ημερίδα Multiliteracies in ELT. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ).

Σωτηρίου, Χ. (30/8/2012). «Τα αγγλικά και τα ψηφιακά μέσα: Η περίπτωση του Ψηφιακού Σχολείου». Ομιλία στη Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Β.Ε. Θεσσαλονίκη: PALSO.

Μητσικοπούλου, Β. και Μακρή, Α. (14-15/7/2012) «Ψηφιακές δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα». Ομιλία στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Εργαστηρίου Διαπολιτιστικών και Μεταναστευτικών Μελετών. Ρέθυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.

Μακρή, Α. (28/4/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Ομιλία στην Ημερίδα Tips and Tops in ELT. Λαμία: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.).

Μακρή, Α. (7-8/2/2012) «Η πλατφόρμα τη Ψηφιακού Σχολείου». Ομιλία στη Διημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

Μακρή, Α. (7-8/2/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Ομιλία στη Διημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

Μητσικοπούλου, Β. (3/2/2012) «Η πλατφόρμα τη Ψηφιακού Σχολείου». Παρουσίαση στην Ημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μητσικοπούλου, Β. (3/2/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Παρουσίαση στην Ημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.