Άρθρα

Mitsikopoulou, Β., Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Β., Γύφτουλα, Γ., Μουτσουρούφη, Σ., Μακρή, Μ., Μπήτρος, Ι., Μπρατσόλη, Α., Μυσιρλάκη, Σ., Νικολάκη, Κ., Παλιούρας, Α., Παράς, Δ., Σωτηρίου, Χ., Χαρτζουλάκης, Β., Φρέντζου, Μ. (2018). Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο: Ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειμένων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Στα Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου και Διεθνούς Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Mitsikopoulou, B. (2018). Developing pedagogically meaningful learning objects for foreign language education. Στο V. Kourtis-Kazoulis, T. Aravositas, E. Skourtou and P.-P. Trifonas (Επιμ.) Interdisciplinary research approaches to multilingual education (σελ. 237-256). London & New York: Routledge.

Mitsikopoulou, B. (2015) “Digital textbooks and the politics of content enrichment in EFL textbooks”. Στο Curdt-Christiansen, X. L. & Weninger, C. (επιμ.) Language, Ideology and Education: The Politics of Textbooks in Language Education.  London: Routledge.

Mitsikopoulou, B. (2014) “Materials design for the digital enrichment of the Greek EFL textbooks”. Research Papers in Language Teaching and Learning (RPLTL) 5 (1): 48-69.

Mitsikopoulou, B. (2014) “Digital enrichment of EFL textbooks”. Στο Psaltou-Joycey A., Agathopoulou E. & Mattheoudakis M. (επιμ.) Cross-curricular approaches to language education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 404-430.

 

 

 

Ομιλίες – Σεμινάρια

Mitsikopoulou, B. (21/6/2019) Visual cohesion in digital materials for the teaching of English as a foreign language. A-Mode International Conference “Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices”. Ρώμη: University of “Tor Vergata”

Mitsikopoulou, B. (18/3/2017) Critical reflections on learning objects, interactive textbooks, and digital repositories. Κεντρική ομιλήτρια στο 38th Annual International Convention, TESOL Greece με τίτλο Keeping in practical. Aθήνα: TESOL Greece.

Mitsikopoulou, B. (26/3/2016) Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Αντικείμενα ως Ψηφιακό Υλικό για τη Διδασκαλία της Αγγλικής». Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0». Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Mitsikopoulou, B. (19/3/2016) Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Ξένες Γλώσσες στο Φωτόδεντρο: Οι Συλλογές του Ψηφιακού Σχολείου για την Αγγλική Γλώσσα. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερίδα Ξένων Γλωσσών με τίτλο «Σύγχρονες πλατφόρμες για σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού». Πάτρα: Αίθουσα Εκδηλώσεων Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών.

Mitsikopoulou, B. (21/9/2014) Restarting the game using a Learning Object Repository with EFL materials. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερία Re:Starting the game, Start of the Year Symposium του TESOL Greece.

Mitsikopoulou, B. (15/4/2016) Ψηφιακές τεχνολογίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Προσκεκλημέμη ομιλήτρια στη διημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή επανάσταση και σχολείο». Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραϊτη. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Mitsikopoulou, B., Αργυρίου, Ε., Γύφτουλα, Γ., Μπρατσόλη, Α., Νικολάκη, Α. και Χαρτζουλάκης, Β. (4/9/2015) Επιμορφωτικό Εργαστήριο της Ομάδας Αγγλικής Γλώσσας στους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και ΙΤΥΕ. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι.

Mitsikopoulou, B. (30/5/2015) “The Politics of Designing Digital Materials for Language Education: The case of the Digital School Project”. Oμιλία στο Διεθνές Συνέδριο Rethinking Language, Diversity and Education. Ρόδος: Πανεπιστήμιο της Ρόδου, Πανεπιστήμιο της Κρήτης και Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Βίγκλας, Κ. (20/11/2014) «Ψηφιακός εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων αγγλικής – Φωτόδενδρο: Το ψηφιακό αποθετήριο για τα μαθησιακά αντικείμενα». Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου. Ομιλία στο Σεμινάριο Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας – Εναλλακτική αξιολόγηση μαθητών» – για την Β/θμια Εκπαίδευση που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ΔΕ Μαγνησίας κ. Β. Παπαϊωάννου.

Βίγκλας, Κ. (14/11/2014) «Ψηφιακός εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων αγγλικής – Φωτόδενδρο: Το ψηφιακό αποθετήριο για τα μαθησιακά αντικείμενα». Ομιλία στο Σεμινάριο Προκλήσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας – Συμβουλές για επιτυχημένα σχέδια διδασκαλίας» – για την Α/θμια Εκπαίδευση που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 ΔΕ Μαγνησίας κ. Β. Παπαϊωάννου. Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.

Νικολάκη, Α. (22/10/2014) «Ψηφιακά Αποθετήρια: Φωτόδεντρο». Ομιλία στο Σεμινάριο Ψηφιακό Υλικό για την Αγγλική Γλώσσα. Διαδικτυακή Επικοινωνία που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Β΄ Αθήνας Δ. Παπαγγελή.

Μπρατσόλη, Α. και Γύφτουλα, Γ. (13/9/2014) “Going digital: the Digital School Project at the service of the State Primary Sector”. Ομιλία στο σεμινάριο Educational Issues της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΠΕΚΑΔΕ.

Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Κ., Γύφτουλα, Μπρατσόλη, Α., Νικολάκη, Α., Χαρτζουλάκης Β. και Μητσικοπούλου, Β. (5/9/2014) «Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο». Σεμινάριο στους καθηγητές αγγλικής της Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Αγγλικών Ανατολικής Αττικής κ. Ε. Παπαχρήστου. Παλλήνη: Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι.

Μητσικοπούλου, Β. (12/6/2014) «Ψηφιακοί πόροι ως συμπλήρωμα στα βιβλία για τη διδασκαλία της αγγλικής στο Δημοτικό». Ομιλία στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας.

Αργυρίου, Ε., Βίγκλας, Κ., Γύφτουλα, Γ., Μακρή, Α., Μπρατσόλη, Α., Μυσιρλάκη, Σ., Νικολάκη, Α., Σωτηρίου, Χ., Φρέντζου, Μ., Χαρτζουλάκης Β. και Μητσικοπούλου, Β. (8/5/2014) «Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο». Σεμινάριο στους καθηγητές αγγλικής της Δ Αθήνας, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Αγγλικής Δ Αθήνας, Δρ. Α. Γιαννακοπούλου. Παλαιό Φάληρο: Πολυχώρος του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου. Τεχνική Υποστήριξη: Μπήτρος, Ι., Παράς, Δ.

Μητσικοπούλου, Β. (3/5/2014) “Learning object repositories and the teaching of English”. Κεντρική Ομιλία στην Ημερίδα e-Didactics: Τεχνολογίες Αιχμής στη Διδακτική Πράξη – A conference on educational planning, teacher training and the integration of ICTs in teaching. Λιβαδειά: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Πρόγραμμα Comenius.

Βίγκλας, Κ. (8/4/2014) «Φωτόδεντρο – Ψηφιακά Βιβλία: Τι είναι και τι μπορώ να κάνω με αυτά». Ομιλία στην ημερίδα Καλές πρακτικές μαθημάτων με χρήση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Μαγνησίας κ. Β. Μαγκαφά. Βόλος: Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.

Μητσικοπούλου, Β. (22/2/2014) “The digital age in EFL teaching-learning materials”. Ομιλία στην Ημερίδα Teaching English outside the box: New approaches and innovations. Αθήνα: Pierce College και Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

Mitsikopoulou, B. (11-13/7/2013) “Developing digital materials for the Greek primary EFL textbooks: A principled approach”. Oμιλία στο 20ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μάθηση (Learning Conference). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μπήτρος, Ι. (10-12/5/2013) «Πόροι της Ομάδας Αγγλικής στο Ψηφιακό Σχολείο». Ομιλία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μητσικοπούλου Β. (23-25/11/2012) “The Digital School project: Principles and applications for digital content enrichment of the Greek EFL textbooks”. Ομιλία στο 15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Μακρή, Α. (23-25/11/2012) “Constructing a space for the English language teacher within Digital School”. Ομιλία στο 15ο Δεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Μητσικοπούλου, Β. (8/9/2012) «Ψηφιακό Σχολείο: Πόροι εμπλουτισμού των βιβλίων Αγγλικής του Γυμνασίου». Ομιλία στην Ημερίδα Multiliteracies in ELT. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ).

Σωτηρίου, Χ. (30/8/2012). «Τα αγγλικά και τα ψηφιακά μέσα: Η περίπτωση του Ψηφιακού Σχολείου». Ομιλία στη Διημερίδα Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Β.Ε. Θεσσαλονίκη: PALSO.

Μητσικοπούλου, Β. και Μακρή, Α. (14-15/7/2012) «Ψηφιακές δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα». Ομιλία στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Εργαστηρίου Διαπολιτιστικών και Μεταναστευτικών Μελετών. Ρέθυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ.

Μακρή, Α. (28/4/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Ομιλία στην Ημερίδα Tips and Tops in ELT. Λαμία: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.).

Μακρή, Α. (7-8/2/2012) «Η πλατφόρμα τη Ψηφιακού Σχολείου». Ομιλία στη Διημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

Μακρή, Α. (7-8/2/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Ομιλία στη Διημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

Μητσικοπούλου, Β. (3/2/2012) «Η πλατφόρμα τη Ψηφιακού Σχολείου». Παρουσίαση στην Ημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μητσικοπούλου, Β. (3/2/2012) «Ψηφιακός Εμπλουτισμός Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής». Παρουσίαση στην Ημερίδα Επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.