Μητσικοπούλου Βασιλική
Συντονίστρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με ερευνητικά ενδιαφέροντα στο χώρο της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας, της κριτικής ανάλυσης λόγου και της χρήση των νέων μέσων στη γλωσσική εκπαίδευση. Το πρόσφατο βιβλίο της Rethinking Online Education: Media, Ideologies, and Identities έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Paradigm (2013).
Αργυρίου Ελένη
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής στη Δημόσια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας M.Ed από το ΕΑΠ. Έχει ασχοληθεί με την εικονική πραγματικότητα (Second Life), με εργαλεία web 2.0 και με ψηφιακές ταμπλέτες στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.
Βίγκλας Κατελής (Λίνος)
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Καθηγητής Αγγλικών στη β/βάθμια εκπαίδευση από το 1993, κατέχει ΜΔΕ στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιμορφωτής στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (έργο ΟΔΥΣΣΕΙΑ και πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ) και Παιδαγωγικός Σύμβουλος της Ελλάδας για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα «Άνοιξη της Ευρώπης» και «Linking και Learning Europe» από το 2004 έως το 2010. Είναι επίσης συνεργάτης του ΙΤΥΕ σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.
Γύφτουλα Γεωργία
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας στη Δημόσια Α/βάθμια εκπαίδευση από το 1993. Είναι κάτοχος ΜΔΕ στη Διδασκαλία της Αγγλικής από το ΕΑΠ και στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποψήφια διδάκτορας του τομέα Γλώσσας και Γλωσσολογίας του ΤΑΓΦ του ΕΚΠΑ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Προγράμματα, επιδιώκει τον συνεχή εμπλουτισμό της διδασκαλίας της Αγγλικής με τη χρήση των ΤΠΕ και την επιμόρφωσή της σε νέα εργαλεία και μεθόδους. Είναι μέλος της ομάδας συγγραφής επιμορφωτικού υλικού για τη διδακτική αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στην επιμόρφωση Β Επιπέδου.
Μακρή Aικατερίνη
Ε-learning expert
Διδάκτορας στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης με πολυετή ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών-εκπαιδευτικών. Από το 2009 διδάσκει το αντικείμενο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στις ηλεκτρονικές κοινότητες πρακτικής, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με ψηφιακά μέσα και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων συμμετοχικού ιστού. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.
Μουτσουρούφη Σούζαν
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Kαθηγήτρια αγγλικών εδώ και τριάντα χρόνια, έχει εργασθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα και ως επιστημονικός συνεργάτης του ΚΠΓ. Φέτος εργάζεται στο γυμνάσιο και λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών. Για το Ψηφιακό Σχολείο είναι υπεύθυνη για την επιμέλεια των κειμένων και για τις ηχογραφήσεις. Είναι ενεργό μέλος του συλλόγου Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της σιωπής ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων.
Μπήτρος Ιωάννης
Computer Engineer
Ο Ιωάννης Μπήτρος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (2010, Πολυτεχνείο Πατρών), με τομέα ενδιαφέροντος την Ηλεκτρονική και Υπολογιστές. Εργάζεται ως ειδικός ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για το ΙΤΥΕ Διόφαντος στο έργο Ψηφιακό Σχολείο. Έχει γνώσεις προγραμματισμού και δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εργασία του πάνω σε εικονικά μουσεία και εκπαίδευση σε εικονικά περιβάλλοντα έχει δημοσιευθεί σε πανελλήνιο συνέδριο για τις ΤΠΕ.
Μπρατσόλη Αντιγόνη
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Η Αντιγόνη Μπρατσόλη είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διδασκαλία της Αγγλικής από το ΕΑΠ. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Αγγλικών της Δ’ δημοτικού και άλλων βιβλίων που αφορούν στη διδασκαλία της Αγγλικής. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ και έχει συμμετάσχει με παρουσιάσεις σε ημερίδες σχολικών συμβούλων και επιστημονικών ενώσεων.
Μυσιρλάκη Σοφία
Ε-learning expert
Εργάζεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση (Game Based Learning). Πολλές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Νικολάκη Αικατερίνη
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας (Med in TEFL), με εμπειρία στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση (α/βάθμια και β/βάθμια) και στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ως αποσπασμένη καθηγήτρια. Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των διδακτικών πακέτων της Α΄ Γυμνασίου (Think Teen, A΄ Γυμνασίου – Αρχάριοι και Προχωρημένοι) και ήταν επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας του Alpha English for the 1st Grade Pupils Workpack. Στο Ψηφιακό Σχολείο έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τον μετασχολιασμό ψηφιακού διαδραστικού υλικού.
Παράς Δημήτρης
Computer Engineer
Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα. Έχει εργασθεί ως προγραμματιστής και διαχειριστής συστημάτων στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιώντας το ακαδημαϊκό ψηφιακό αποθετήριο και τη διαδικτυακή πληροφοριακή πύλη της Βιβλιοθήκης. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως τεχνικός σύμβουλος και διαχειριστής συστημάτων στο έργο “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ”.
Σωτηρίου Χρυσάνθη
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Κατέχει B.A. στην Αγγλική Λογοτεχνία και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μετάφραση από το Universite de Mons-Hainaut. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (digital school) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MW-TELL/SOC). Έχει πολλά χρόνια διδακτικής πείρας. Ασχολείται με την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση καταθέτοντας την εμπειρία της σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι συντονίστρια του Αγγλικού τμήματος Γυμνασίου-Λυκείου Εκπαιδευτήρια Δούκα.
Φρέντζου Μαίρη
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Pierce College (γυμνάσιο –λύκειο) και αποφοίτησε από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει μεταπτυχιακό στους ρόλους των φύλων στην εκπαίδευση, European Pedagogical ICT Licence (EPICT) και είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει διδάξει 11 χρόνια στο Αμερικανικό σχολείο της βάσης του Ελληνικού και 21 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει ασχοληθεί πολύ με ευρωπαϊκά προγράμματα και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Χαρτζουλάκης Βασίλης
Εκπαιδευτικός Αγγλικής
Διευθυντής του Γυμνασίου Ραφήνας και μέλος της επιτροπής θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Εργάσθηκε ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο ΕΑΠ διδάσκοντας το μάθημα Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ως επιμορφωτής στα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ξένες Γλώσσες. Έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικό πεδίο ενδιαφέροντός του είναι οι νέοι γραμματισμοί και οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Αριστείδης Παλιούρας
Καθηγητής πληροφορικής
O Αριστείδης Παλιούρας είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος ΜΔΕ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και κάτοχος ΜΔΕ στην Διδακτική και Σ.Τ.Ε.Μ. στην Εκπαίδευση (Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Υπολογιστική Επιστήμη-Τεχνολογία-Πληροφορική, στην Επιστήμη των Μηχανικών και Διδακτική στα Μαθηματικά) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Διδάσκει Πληροφορική στη Δημόσια Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση από το 2000, και από το 2017 είναι Διευθυντής στο 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας). Είναι συγγραφέας βιβλίων με θέμα τη Ρομποτική, το Arduino και το Scratch 2 και έχω κάνει εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα είναι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η μεθοδολογία STEM και η Εκπαιδευτική Ρομποτική.