(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:24

Jobs (picture dictionary)

A picture dictionary with audio about jobs. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
The weather (picture dictionary)

A picture dictionary with audio about the weather. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Christmas (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to Christmas. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Halloween (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to Halloween. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Sports (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to sports. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Animals (picture dictionary)

A picture dictionary with audio about animals and things that animals do. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Computer parts (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting the main computer parts. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Daily routine (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to a pupil's daily routine. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Films (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to the various types of films. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
School (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to school and school subjects. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Places in a city (picture dictionary)

A picture dictionary with audio about the most important places in a city. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Nationalities (picture dictionary)

A picture dictionary with audio about countries and nationalities in different continents. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Food and packaging (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to food, drink and packaging. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Clothes (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to clothes, shoes, jewellery and accessories. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Recipes (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to recipes, cooking and cooking tools. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Musical instruments (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to musical instruments. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Hobbies (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to hobbies and free-time activities. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Household chores (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to household chores and jobs in the house. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Shows (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting vocabulary related to theatre performances, music shows and television programmes. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι
Park and street signs (picture dictionary)

A picture dictionary with audio presenting the main park and street signs. The dictionary aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • γλωσσάρι

(Σελίδα: 1 από )