(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:99

Geography (multiple choice)

A multiple choice activity about geography. The exercise aims to enhance students' vocabulary skills and improve their geographical knowledge.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Shops (multiple choice)

A multiple choice activity about shops. The exercise aims to enhance students' grammar skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Jobs (multiple choice)

A multiple choice activity about jobs. The exercise aims to enhance students' vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Used to (multiple choice)

A multiple choice activity for practising "used to". The exercise aims to enhance students' grammar skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Practising the Simple Past (multiple choice)

A multiple choice activity for practising the Simple Past. The exercise aims to enhance students' grammar skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Prepositions of time (multiple choice)

A multiple activity for practising the prepositions of time. The exercise aims to enhance students' grammar skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )