(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:42

An eTwinning project (webquest)

In this webquest, students set up an eTwinning project, collaborating with students from different schools. The webquest aims to enhance students' inquiry, writing and cooperative skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

Visualizing colour (webquest)

In this webquest, students prepare a poster suggesting what kinds of colours they would like to see in the school in different rooms and spaces. The webquest aims to enhance students' inquiry, writing and cooperative skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

Catastrophes (webquest)

In this webquest, students write a report on the causes and consequences of natural disasters in their country. The webquest aims to enhance students' inquiry, writing and cooperative skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

This is my school (webquest)

In this webquest, students collect information about their school and make a poster about it. The webquest aims to enhance students' inquiry, writing and cooperative skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

Your yearbook (webquest)

In this webquest, students make a class yearbook with photos and a short bio of their classmates. The webquest aims to enhance students' inquiry, writing and cooperative skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

A treasure hunt game (webquest)

In this webquest, students organize a treasure hunt game. The webquest aims to enhance students' inquiry, cooperative and organizational skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

(Σελίδα: 1 από )