(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:12

Learn how to write an application letter (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing an application letter for a job. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a poster (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in creating a poster to advertise a school club and promote its activities. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a newspaper article (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a newspaper article about a disaster in Greece. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a curriculum vitae (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a curriculum vitae which will be attached to an application letter for a job. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a description of a person (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a description of a person for a creative writing competition. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a journal entry (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a journal entry about how the school makes them feel. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a report (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a report to make suggestions for after school clubs in a school. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a biography (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a biography of a poet for the school English magazine. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a letter of advice (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a letter of advice to a teenager whose parents don't let her go out with her friends. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a story (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a story about something interesting, funny, strange or sad that happened to them in the past. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a mediation task (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a short e-mail to an English-speaking friend about a film on the life of El Greco, using the information they have found in a Greek newspaper. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a mediation task about Dispilio (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in a mediation task. Students relay information on Dispilio, one of the very first civilisations on Earth, from a Greek text to English in an e-mail to a Swedish friend, who is doing a project on the topic. The learning object aims Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα

(Σελίδα: 1 από )