(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:13

Learn how to write an application letter (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing an application letter for a job. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a newspaper article (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a newspaper article about a disaster in Greece. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a report (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a report to make suggestions for after school clubs in a school. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a biography (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a biography of a poet for the school English magazine. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a letter of advice (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a letter of advice to a teenager whose parents don't let her go out with her friends. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Learn how to write a curriculum vitae (writing application)

An interactive writing application leading the students step by step in writing a curriculum vitae which will be attached to an application letter for a job. The learning object aims to enhance students' writing skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ανοιχτή δραστηριότητα

(Σελίδα: 1 από )