Για τις ανάγκες των πέντε βιβλίων της σειράς Think Teen! ετοιμάστηκαν από την Ομάδα Αγγλικής γλωσσάρια, μετά από αίτημα μεγάλου αριθμού καθηγητών αγγλικής. Τα γλωσσάρια αξιοποίησαν την εφαρμογή για γλωσσάρια της Open E-class, η οποία αναβαθμίστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες των συγκεκριμένων γλωσσαρίων. Είναι προσβάσιμα μέσα από τα διαδραστικά βιβλία (στην αρχή κάθε μαθήματος) ανά μάθημα αλλά και αλφαβητικά. Επίσης, ετοιμάστηκε ειδική εφαρμογή ώστε τα γλωσσάρια να είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή.

Για να δείτε και να κατεβάσετε τα γλωσσάρια πατήστε στα παρακάτω εικονίδια:

Γλωσσάρι, Α Γυμνασίου Αρχάριοι
Γλωσσάρι, Α Γυμνασίου Προχωρημένοι
Γλωσσάρι, Β Γυμνασίου Αρχάριοι
Γλωσσάρι, Β Γυμνασίου Προχωρημένοι
Γλωσσάρι, Γ Γυμνασίου