(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:16

Second Conditional (comic)

A comic about a chain game. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Passive Voice (comic)

A comic about a car race. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Present Perfect - A famous actress (comic)

A comic about a famous actress. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Conditionals - Interview with a singer (comic)

A comic about an interview with a famous singer. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Present Perfect - A famous tennis player (comic)

A comic about a famous tennis player. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Conditionals - How to protect the environment (comic)

A comic about ways of protecting the environment. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Present Perfect Continuous (comic)

A comic about a conversation between two friends. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Past Perfect (comic)

A comic about two young people who go to an island on holiday but come across a serious environmental problem. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Countable and uncountable nouns (comic)

A comic about a birthday cake. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Asking and giving information (comic)

A comic about a telephone conversation. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
First Conditional (comic)

A comic about a telephone conversation. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Adjectives and adverbs (comic)

A comic about a young couple of travellers who spend a night at Santa's house. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Expressing the Future (comic)

A comic about the life of a boy who was passionate with cars. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Simple Past and Past Continuous (comic)

A comic about the story of King Midas. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Present Simple and Present Progressive (comic)

A comic about how to make a chocolate mousse dessert. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Comparison of adjectives (comic)

A comic about a fairy tale. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )