(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:22

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Μάιος 2008

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2008 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Μάιος 2009

Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2009 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Μάιος 2010

Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2010 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Νοέμβριος 2007

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2007 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Νοέμβριος 2008

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2008 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Νοέμβριος 2009

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2009 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β1 - Νοέμβριος 2010

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2010 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β2 - Νοέμβριος 2010

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2010 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β2 - Νοέμβριος 2009

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2009 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β2 - Νοέμβριος 2008

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2008 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β2 - Μάιος 2010

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2010 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Β2 - Μάιος 2009

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2009 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Γ1 - Μάιος 2011

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2011 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Γ1 - Νοέμβριος 2011

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2011 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Γ1 - Μάιος 2012

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2012 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Γ1 - Νοέμβριος 2012

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2012 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Γ1 - Μάιος 2013

Θέματα εξετάσεων περιόδου Mαΐου 2013 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Α1/Α2 - Μάιος 2008

Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2008 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α1/Α2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Α1/Α2 - Νοέμβριος 2008

Θέματα εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2008 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α1/Α2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Επίπεδο Α1/Α2 - Μάιος 2009

Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2009 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Α1/Α2. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση και η δοκιμασία των μαθητών στην κατανόηση προφορικού λόγου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση

(Σελίδα: 1 από )