(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:77

Accidents (listening activity)

A listening activity about accidents. More specifically, Magda and John are organizing a competition for "The most embarrassing accidents". The activity aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος
Space travel (listening activity)

A listening activity about missions into space. More specifically, students listen to a space news programme and learn about space travel. The activity aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος
Geographical words (listening activity)

A listening activity about geographical words. The activity aims to enhance students' listening comprehension skills and improve their geographical knowledge.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος
Are you superstitious? (listening activity)

A listening activity about superstitions in England. More specifically, Mrs Jones is talking about the most common English superstitions, such as the belief that Friday 13 is an unlucky day or that black cats bring bad luck. The activity aims to enhance students' listening comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος
Going to school in Finland (listening activity)

A listening activity about schools in Finland. The activity aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος
Paintings at the e-gallery (listening activity)

A listening activity about three famous paintings from an e-gallery. More specifically, Jennifer's class is doing a project on famous paintings from all around the world and Jennifer is collecting information about them. The activity aims to enhance students' listening comprehension skills and impro Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • ήχος

(Σελίδα: 1 από )