Για όλα τα Είδη Μαθησιακών Αντικειμένων που ετοίμασε η Ομάδα Αγγλικής ετοιμάσαμε έναν οπτικοποιημένο οδηγό που ενημερώνει τους καθηγητές σε ποιο σημείο του βιβλίου (unit, lesson) βρίσκεται ο κάθε ψηφιακός πόρος πάνω στο διαδραστικό βιβλίο. Πρόκεται για ένα είδος οδικού χάρτη που προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση για την οργάνωση του μαθήματος. Μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ.