(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:24

Sherlock Holmes and the mystery of the lost treasure (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping Captain Cook and his friends find the lost treasure. Students follow them and try to solve the mystery. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost salami (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping his friends find the lost salami. Students look for Easel the weasel and help Sherlock solve the mystery. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes - The missing jewellery (mystery game)

A Sherlock Holmes mystery game. Students take the role of Sherlock Holmes and try to solve the mystery. They read the police file folders and try to find out who stole the expensive jewellery. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Sherlock Holmes - The missing paintings (mystery game)

A Sherlock Holmes mystery game. Students take the role of Sherlock Holmes and try to solve the mystery. They read the police file folders and match the thieves to the missing paintings. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Mystery Quest (mystery game)

A presentation and a mystery game about some of the world's most fascinating mysteries. Students explore some of the most interesting mysteries and test their knowledge. The activity aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Guess who! (mystery game)

A mystery game about countries, nationalities and hobbies. Students flip the pages of the book of penfriends to read some descriptions of their country and about their favourite leisure activities. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Lost in the Museum (mystery game)

A mystery game about the British Museum. Paul is at the British Museum but he has got lost. Students study the museum map and help Paul find his way. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Time capsule (mystery game)

A time capsule mystery game. A-Lien, an alien, has collected some objects from his trip to earth. Students learn more about the history of these objects and the time period that they were used on Earth. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost planet (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping Mark protect the environment. Students join them and try to have an environmentally friendly behaviour. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost key (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping the children find the magic key. Students join them and try to find the magic key and the treasure. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Which animal is it? (mystery game)

A mystery game about animals. Students read the descriptions of the animals at the zoo and help Andrew put each animal in the right cage. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Guess who! - Olympic athletes (mystery game)

A mystery game about Olympic athletes. Students read Nick's notes about six famous athletes and try to identify each athlete's sport. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Where are you from? (mystery game)

A mystery game about countries and nationalities. Students help Andrew meet new friends at school. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the Emperor's lost suit (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping the emperor find his favourite suit. Students have a look in the emperor's wardrobe and help Sherlock choose the right clothes. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Break the code (mystery game)

A mystery game about a Van Gogh painting which has been stolen from the National Gallery of London. Students help Sherlock Holmes find the thief. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
My timetable (mystery game)

A mystery game about Andrew's timetable. Students listen to Andrew's classmates talking about their favourite subjects and help Andrew remember his timetable. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost guitar (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping Mr Cricket find his guitar. Students find out which Mr Cricket's favourite season is and help Sherlock find the guitar. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost schoolbag (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping Mrs Owl find the animals' schoolbags. Students read the notes and help him match the animals to the schoolbags. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
The food pyramid (mystery game for older children)

A presentation and a mystery game about the food pyramid. Students learn about the five basic food groups comprising the food pyramid and follow the activity and find out more about healthy eating habits. The activity aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Sherlock Holmes and the mystery of the maze (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is in Crete and is helping Daedalus escape from King Minos's maze. Students help him solve the riddles. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι

(Σελίδα: 1 από )