(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:31

Guess who! (mystery game)

A mystery game about countries, nationalities and hobbies. Students flip the pages of the book of penfriends to read some descriptions of their country and about their favourite leisure activities. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Lost in the Museum (mystery game)

A mystery game about the British Museum. Paul is at the British Museum but he has got lost. Students study the museum map and help Paul find his way. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Time capsule (mystery game)

A time capsule mystery game. A-Lien, an alien, has collected some objects from his trip to earth. Students learn more about the history of these objects and the time period that they were used on Earth. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
My Internet friends (mystery game)

A mystery game about countries, nationalities and leisure activities. Students flip the pages of the book of Internet friends to read some descriptions of their country and about their favourite things and hobbies. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Guess where! (mystery game)

A mystery game about European countries, capitals, monuments and food. Students read the reports and try to understand which country each child comes from. Then, they can do the quiz that follows to check both their understanding of the texts and their geographical knowledge. The game aims to enhanc Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Sherlock Holmes and the mystery of the lost salami (mystery game)

A mystery game starring Sherlock Holmes. Sherlock is helping his friends find the lost salami. Students look for Easel the weasel and help Sherlock solve the mystery. The game aims to enhance students' reading comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • εκπαιδευτικό παιχνίδι

(Σελίδα: 1 από )