(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:190

Directions (reading activity)

A reading activity about asking for and giving directions. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Talking on the Net (reading activity)

A reading activity about chatting on the Internet. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
William Shakespeare (reading activity)

A reading activity about William Shakespeare. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
A day in my life (reading activity)

A reading activity about children's daily routine in different countries. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Customs around the world (reading activity)

A reading activity about unusual customs around the world. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
World records (reading activity)

A reading activity about some interesting world records. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )