(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:39

Have you got a hobby? (reading activity)

A reading activity about hobbies. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
What do you do? (reading activity)

A reading activity about jobs. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
An Earth Day story (reading activity)

A reading activity about Earth Day. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Helping around the house (reading activity)

A reading activity about household chores. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Internet friends from all over Europe (reading activity)

A reading activity about countries in Europe. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Daedalus and Icarus: Icarus (reading activity)

A reading activity about the story of Daedalus and Icarus. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Directions (reading activity)

A reading activity about asking for and giving directions. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Transportation in the United Kingdom (reading activity)

A reading activity about transportation in the United Kingdom. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Ecologist (reading activity)

A reading activity about the work of an ecologist. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Jewellery designer (reading activity)

A reading activity about the work of a jewellery designer. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
My city (reading activity)

A reading activity about the city of Oxford. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
What is the weather like? (reading activity)

A reading activity about the weather and the seasons. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
At the park (reading activity)

A reading activity about good behaviour in the park. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Let's make some sandwiches! (reading activity)

A reading activity about preparing sandwiches for a party. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
An e-mail from an Irish friend (reading activity)

A reading activity about e-mails and the Internet. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
A day in my life (reading activity)

A reading activity about children's daily routine in different countries. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
The United Kingdom (reading activity)

A reading activity about the United Kingdom, the country and its people. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Customs around the world (reading activity)

A reading activity about unusual customs around the world. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
A Greek town - Ioannina (reading activity)

A reading activity about a beautiful Greek town, Ioannina. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Living in the city or in the countryside? (reading activity)

A reading activity about the problems of living in a big city. The activity aims to enhance students' vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )