(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:21

Ten little pumpkins (song)

A Halloween song that children can sing to practise counting numbers from one to ten. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Ten little witches (song)

A song children can sing at Halloween to practise counting from one to ten. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Bats are sleeping (song)

An action song about the way bats sleep, which young learners can sing and act out at Halloween. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Black cat, black cat (song)

A chant introducing vocabulary related to Halloween. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Easter bunny (song)

A well-known children's tune about the Easter bunny. Children can act out the movements and sing along. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Five little cookies (song)

A Christmas song that children can sing to practise counting backwards from five to one. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
I love mummy (song)

A song children can sing to wish Happy Mother's Day. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
I really love my mother (song)

A song children can sing to wish their mothers Happy Mother's Day. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
If you like the Easter bunny (song)

An action song about the Easter bunny. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
It's your special day! (song)

A song that children can sing on Mother's Day. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Mother's care (song)

A song children can sing to say "Thank you" to their mothers on Mother's Day. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Santa Claus is coming to town (song)

A Christmas song for children. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
The lights on the tree (song)

An action Christmas song for children. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
The little Drummer Boy (song)

A well-known Christmas song for children to sing along. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
We wish you a merry Christmas! (song)

A well-known Christmas song for children to sing along. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
What do you want for Christmas? (song)

A song about Christmas presents. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Easter eggs (song)

A song about egg hunting at Easter. The song aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills and improve their pronunciation and intonation patterns.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Το Hokey Pokey (τραγούδι)

Γνωστό παιδικό τραγούδι που διδάσκει στα παιδιά να κάνουν κινήσεις με το σώμα τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει, ώστε να κατανοήσουν κανόνες της τάξης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικά με τις κινήσεις του σώματος, καθώς και επιμέρους εντολές, μέσω μίμησ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Αν είσαι χαρούμενος και το ξέρεις (τραγούδι)

Γνωστό παιδικό τραγούδι που ενθαρρύνει τα παιδιά αφενός να κάνουν κινήσεις με το σώμα τους και αφετέρου να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικά με τις κινήσεις του σώματος και τα συναισθήματα, μέσω μίμησης και επανάληψης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Κύριε Πίθηκε, τι κάνετε; (τραγούδι)

Παιδικό τραγούδι που ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν κινήσεις με το σώμα τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει, ώστε να κατανοήσουν την έννοια του Present Continuous ως παροντικού χρόνου. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικά με τις κινήσεις του σώματος, μέσω μίμ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση

(Σελίδα: 1 από )