(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:635

Road safety

Μιλάμε για τους κανόνες οδικής ασφάλειας στην αγγλική γλώσσα, καταγράφουμε τις πινακίδες κοντά στο σχολείο μας, γράφουμε ένα γράμμα στον/στη δήμαρχο της περιοχής μαςκαι παίζουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Picasso Portraits

Βλέπουμε πορτραίτα του Πικάσσο, μαθαίνουμε να περιγράφουμε το πρόσωπο στην αγγλική γλώσσα, γράφουμε την περιγραφή του αγαπημένου μας πορτραίτου και το ζωγραφίζουμε

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Learning about Water Pollution

Το σενάριο πραγματεύεται το ζήτημα της μόλυνσης της θάλασσας ως ένα θέμα μέγιστης οικολογικής σημασίας πάνω στο οποίο οι μαθητές καλούνται να τοποθετηθούν μέσω της αγγλικής γλώσσας, αλλά και με τα μέσα έκφρασης που τους προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. Το σενάριο προτείνεται προς υλοποίηση από την Ε΄ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Παραμερίζοντας τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και υιοθετώντας πιο ενδιαφέρουσες, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με την εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ, η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
It's time you spoke, Mr. Bean!

Οι μαθητές δίνουν φωνή στον 'σιωπηλό' κωμικό ήρωα 'Mr. Bean'. Χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα ClipFlair και τη φαντασία τους, δημιουργούν υπότιτλους στην αγγλική γλώσσα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Classroom Objects

Αρχικά,παρουσιάζεται στους μαθητές το λεξιλόγιο που αφορά στα αντικείμενα της σχολικής τάξης.Aκολουθούν διάφορες δραστηριότητεςπου σχεδιάστηκαν για την καλλιέργεια της διερευνητικής και ενεργητικής μάθησηςκαι αποσκοπούν στην οπτικοακουστικήδιερεύνηση του σχετικού λεξιλογίου αλλά και στηνεξάσκηση, τη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )