(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:579

Φωτοσύνθεση

Σχηματική παρουσίαση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.Στην παρουσίαση εμπεριέχεται και η απλοποιημένη χημική εξίσωση της φωτοσύνθεσης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • εκπαιδευτικό σενάριο
Περσικοί πόλεμοι

Παρουσίαση με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τους "περσικούς πολέμους" μέσα από ένα πλαίσιο πιο ελκυστικό, πιο ευχάριστο και πιο δημιουργικό (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Χρονολογικός πίνακας - Βυζαντινή αυτοκρατορία

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες σταθμοί της Βυζαντινής Ιστορίας, όπως αυτές καταγράφονται στο βιβλίο της Ε΄ τάξης δημοτικού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Ανάλυση σύνθετων αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Παρουσίαση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε ένα αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία του τρόπυ με τον οποίο ανλύουμε ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.Για να αναλύσουμε ένα αριθμό σε γινόμενο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • παρουσίαση
Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

Διαδραστική εφαρμογή που δείχνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και τους Νομούς που ανήκουν σε αυτές.Οι Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας είναι: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλία Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
  • κείμενο
  • παρουσίαση
Εισαγωγή στο Διαδίκτυο

Απλή εισαγωγή στην έννοια του διαδικτύου για μαθητές δημοτικού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση

(Σελίδα: 1 από )