(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:488

Χρονολογικός πίνακας - Βυζαντινή αυτοκρατορία

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες σταθμοί της Βυζαντινής Ιστορίας, όπως αυτές καταγράφονται στο βιβλίο της Ε΄ τάξης δημοτικού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Ανάλυση σύνθετων αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Παρουσίαση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε ένα αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία του τρόπυ με τον οποίο ανλύουμε ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.Για να αναλύσουμε ένα αριθμό σε γινόμενο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • παρουσίαση
Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

Διαδραστική εφαρμογή που δείχνει τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και τους Νομούς που ανήκουν σε αυτές.Οι Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας είναι: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλία Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
  • κείμενο
  • παρουσίαση
Η ιστορία του Αβραάμ (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα την ιστορία του Αβραάμ. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τη σχετική διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης αναφορικά με την κλήση του Αβραάμ από τον Θεό, τη σύναψη Διαθήκης, τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και τη γέννηση του Ισαάκ. Το μαθησι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Το βιβλίο της δημιουργίας του κόσμου

Ψηφιακό βιβλίο - παρουσίαση με θέμα τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, όπως περιγράφεται στη Γένεση και αποδίδεται στη χριστιανική τέχνη. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με το κείμενο της Βίβλου, η μελέτη της εικονογραφίας της παράστασης και η διαπίστωση ότι η χρ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Αποθήκευση εικόνας

Διαδραστική παρουσίαση που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο αναπαράστασης και αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων στον υπολογιστή. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από δύο μέρη. Στο εισαγωγικό μέρος παρέχονται σύντομες πληροφορίες, ενώ στο αλληλεπιδραστικό μέρος δίνεται η δυνατότη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • διερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )