(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:458

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τόσο τη σημασία και το περιεχόμενο του χαρμόσυνου μηνύματος που ανακοίνωσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ όσο και τη στάση της Παναγίας. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατό Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Η παραβολή του ασώτου υιού (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα την παραβολή του ασώτου υιού ή του σπλαχνικού πατέρα, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (Λουκ. 15, 1-37). Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραβολής του Χριστού, καθώς και την ερμηνεία της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Φωτοσύνθεση

Σχηματική παρουσίαση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.Στην παρουσίαση εμπεριέχεται και η απλοποιημένη χημική εξίσωση της φωτοσύνθεσης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • εκπαιδευτικό σενάριο
Περσικοί πόλεμοι

Παρουσίαση με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τους "περσικούς πολέμους" μέσα από ένα πλαίσιο πιο ελκυστικό, πιο ευχάριστο και πιο δημιουργικό (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Εισαγωγή στο Διαδίκτυο

Απλή εισαγωγή στην έννοια του διαδικτύου για μαθητές δημοτικού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Ο ΄Αγγελος και η ζωγραφική

Μια μικρή ιστοριούλα για τη διαφορετικότητα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
  • κείμενο
  • παρουσίαση

(Σελίδα: 1 από )