(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:445

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τόσο τη σημασία και το περιεχόμενο του χαρμόσυνου μηνύματος που ανακοίνωσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ όσο και τη στάση της Παναγίας. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατό Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Η παραβολή του ασώτου υιού (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα την παραβολή του ασώτου υιού ή του σπλαχνικού πατέρα, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (Λουκ. 15, 1-37). Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραβολής του Χριστού, καθώς και την ερμηνεία της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Το βιβλίο της δημιουργίας του κόσμου

Ψηφιακό βιβλίο - παρουσίαση με θέμα τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, όπως περιγράφεται στη Γένεση και αποδίδεται στη χριστιανική τέχνη. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με το κείμενο της Βίβλου, η μελέτη της εικονογραφίας της παράστασης και η διαπίστωση ότι η χρ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Αποθήκευση εικόνας

Διαδραστική παρουσίαση που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο αναπαράστασης και αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων στον υπολογιστή. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από δύο μέρη. Στο εισαγωγικό μέρος παρέχονται σύντομες πληροφορίες, ενώ στο αλληλεπιδραστικό μέρος δίνεται η δυνατότη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • διερεύνηση
Φωτεινός Παντογνώστης

Διαδραστική παρουσίαση του παιχνιδιού «Φωτεινός Παντογνώστης» και προσομοίωση της λειτουργίας του. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της λογικής επεξεργασίας και της αναπαράστασης της πληροφορίας σε μηχανές, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • προσομοίωση
Τεχνικές σχεδίασης

Διαδραστική παρουσίαση που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη δημιουργία σχημάτων κατά τη σχεδίαση μιας εικόνας. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνεται, επίσης, ανοιχτή δραστηριότητα σχεδίασης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • ανοιχτή δραστηριότητα

(Σελίδα: 1 από )