(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:347

Ο Χρόνος

Τα μαθηματικά ζωντανεύουν στο σχολικό πίνακα με 2D animation. Παρουσιάζεται η έννοια του χρόνου μέσα από σκηνές της καθημερινής ζωής του παιδιού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Αριθμοί στη σειρά

Τα μαθηματικά ζωντανεύουν στο σχολικό πίνακα με 2D animation. Παρουσιάζεται η έννοια της σειράς των αριθμών μέσα από σκηνές από το καθημερινό περιβάλλον ζωής του παιδιού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μονάδες – Δεκάδες - Εκατοντάδες

Τα μαθηματικά ζωντανεύουν στο σχολικό πίνακα με 2D animation. Παρουσιάζεται η έννοια των μονάδων, δεκάδων και εκατοντάδων μέσα από σκηνές της καθημερινής ζωής του παιδιού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μέτρηση μήκους

Τα μαθηματικά ζωντανεύουν στο σχολικό πίνακα με 2D animation. Παρουσιάζεται η έννοια της μέτρησης του μήκους μέσα από σκηνές της καθημερινής ζωής του παιδιού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μέτρηση όγκου

Τα μαθηματικά ζωντανεύουν στο σχολικό πίνακα με 2D animation. Παρουσιάζεται η έννοια της μέτρησης του όγκου μέσα από σκηνές της καθημερινής ζωής του παιδιού

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Συγκρίσεις

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο

(Σελίδα: 1 από )