(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:1089

Τι γνωρίζω για τον σεισμό; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με έξι ορισμούς, που σχετίζονται με τους σεισμούς. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στο φαινόμενο του σεισμού, τα χαρακτηριστικά του, τις κλίμακες μέτρησής του, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Τι γνωρίζω για τον σεισμό και τη μέτρησή του; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με δώδεκα ορισμούς, που σχετίζονται με τους σεισμούς. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στο φαινόμενο του σεισμού, τα χαρακτηριστικά του, τα όργανα και τις κλίμακες μέτρησής του, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Τι γνωρίζω για το χαλάζι; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με επτά ορισμούς, που σχετίζονται με το χαλάζι. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στο χαλάζι, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειές του.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Τι γνωρίζω για την ομίχλη; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με οκτώ ορισμούς, που σχετίζονται με το φαινόμενο της ομίχλης. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στην ομίχλη, τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν ή εμποδίζουν τον σχηματισμό της, καθώς και τις ενδεχόμενες συνέπειές της στη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Τι γνωρίζω για την ανθρώπινη δυσφορία; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με εννέα ορισμούς, που σχετίζονται με το αίσθημα δυσφορίας. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στη δυσφορία λόγω υποθερμίας ή θερμοπληξίας και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Τι γνωρίζω για την πυρκαγιά; (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με οκτώ ορισμούς που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στα δάση, τους τρόπους πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς και τα μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης του φαινομένου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )