(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:1016

Βρίσκοντας την τιμή του μέρους ενός όλου

Άσκηση με 16 προβλήματα, δημιουργημένη στο λογισμικό Scratch. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν για κάθε πρόβλημα τη σωστή τιμή του μέρους ενός όλου, εμφανίζοντας προοδευτικά μια κρυμμένη εικόνα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Οξέα, βάσεις και άλατα (σταυρόλεξο για μικρότερα παιδιά)

Το μαθησιακό αντικείμενο «Σταυρόλεξο οξέων βάσεων αλάτων για μαθητές Δημοτικού» παρουσιάζεται ως ένα διαδικτυακό σταυρόλεξο πάνω στο κεφάλαιο «Οξέα Βάσεις και Άλατα». Εάν ο μαθητής δυσκολεύεται κατά τη συμπλήρωση του, μπορεί να ζητά βοήθεια. Κάθε φορά που ο χρήστης παίρνει βοήθεια χάνει βαθμούς. Μετ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Ομογενή και ετερογενή μείγματα (αντιστοίχιση)

Δραστηριότητα αντιστοίχισης με θέμα τα μείγματα. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές ομογενή και ετερογενή μείγματα από την καθημερινή τους ζωή. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται τέσσερις εικόνες μειγμάτων. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να χαρακτηριστούν σωστά τα εικονιζόμ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Παίζω με το πληκτρολόγιο - Σκουληκάκι

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των μαθητών με τον χειρισμό του πληκτρολογίου και αφετέρου στην εξάσκηση σε απλές αριθμητικές πράξεις.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Εξοικειώνομαι με το πληκτρολόγιο

Δραστηριότητα εξοικείωσης με το πληκτρολόγιο. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η τοποθέτηση των πλήκτρων στη σωστή θέση τους στο πληκτρολόγιο. Το μαθησιακό αντικείμενο έχει τέσσερα επίπεδα δυσκολίας, ενώ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ελληνικού ή αγγλικού πληκτρολογίου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Βρες το είδος του χάρτη! (αντιστοίχιση)

Άσκηση αντιστοίχισης για τα είδη των χαρτών. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση των μαθητών ως προς τα είδη των χαρτών (παραγωγικός, πολιτικός, πολεοδομικός, οδικός, ορειβατικός, γεωμορφολογικός) και το τι ακριβώς δείχνει ο καθένας.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )