(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:1325

Στο λιβάδι

Δραστηριότητα που αναφέρεται στην εμπέδωση της έννοιας του συμπληρώματος στην πρόσθεση και στην αφαίρεση,με τη βοήθεια του Word και της ζωγραφικής(Paint) των Windows.Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει επισυναπτόμενο υλικό με το προσχέδιο της άσκησης,όπως δόθηκε στους μαθητές.Στόχος της παρούσας δραστη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εκπαιδευτικό σενάριο
Μαθαίνω τις πράξεις

Εφαρμογή για την εξάσκηση των μαθητών στην πρόσθεση,στην αφαίρεση και στον πολλαπλασιασμό.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εφαρμογή
Οξέα, βάσεις και άλατα (σταυρόλεξο για μικρότερα παιδιά)

Το μαθησιακό αντικείμενο «Σταυρόλεξο οξέων βάσεων αλάτων για μαθητές Δημοτικού» παρουσιάζεται ως ένα διαδικτυακό σταυρόλεξο πάνω στο κεφάλαιο «Οξέα Βάσεις και Άλατα». Εάν ο μαθητής δυσκολεύεται κατά τη συμπλήρωση του, μπορεί να ζητά βοήθεια. Κάθε φορά που ο χρήστης παίρνει βοήθεια χάνει βαθμούς. Μετ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Ταξινόμηση διαφόρων μειγμάτων σε ομογενή και ετερογενή

Δραστηριότητα στην οποία καλείται ο χρήστης να αναγνωρίσει μέσα από μια σειρά διαφόρων μιγμάτων ποιά από αυτά είναι ομογενή και ποια ετερογενή και να τα ταξινομήσει αντίστοιχα στον πίνακα που του δίνεται.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Μείγματα και διαλύματα

Ερωτήσεις και ασκήσεις αξιολόγησης πάνω στις έννοιες των μιγμάτων και των διαλυμάτων. Απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και εμπεριέχουν κινούμενα σχέδια, ηχογραφήσεις και γραφικά.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Ομογενή και ετερογενή μείγματα (αντιστοίχιση)

Παιχνίδι που εμπεριέχει διάφορες εικόνες μιγμάτων. Ο χρήστης της εφαρμογής καλείται να αναγνωρίσει ποιες από αυτές απεικονίζουν ομογενή και ποιες ετερογενή μίγματα και στη συνέχεια να σύρει το σωστό χαρακτηρισμό σε κάθε μια από αυτές.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )