(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:348

Frankfurt and Venice (audiotext)

A short presentation of the two cities, Frankfurt and Venice. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Children's Art Competition in Ireland (audiotext)

An article about a children's art competition in Ireland. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Dolphin therapy (audiotext)

An audiotext about dolphin therapy for persons with special needs. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
Holidays and traditions (audiotext)

An audiotext about how Easter is celebrated in different parts of the world. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
El Greco (audiotext)

A short text about El Greco. The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο
The Golden Fish (audiotext)

A story titled "The Golden Fish". The audiotext aims to enhance students' listening comprehension and vocabulary skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • ήχος
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )