(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:287

Ο ΄Αγγελος και η ζωγραφική

Μια μικρή ιστοριούλα για τη διαφορετικότητα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
 • παρουσίαση
Από τη σπορά στη βλάστηση φασολιάς

Πρόκειται για ένα image hotspot από το e-me content. Απεικονίζονται τα στάδια ανάπτυξης του σπόρου φασολιάς. Αφορά στη Μελέτη Περιβάλλοντος (ενότητα φυτών) της Α΄ & Β΄ τάξης του δημοτικού.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • εξερεύνηση
Λέξεις με "γγ" και "γκ"

Κάρτες εικονοποιημένων λέξεων που εμπεριέχουν τα συμφωνικά συμπλέγματα "γγ" και "γκ".

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • εξερεύνηση
Λέξεις με "ευ"

Κάρτες εικονοποιημένων λέξεων που εμπεριέχουν το φωνηεντικό σύμπλεγμα "ευ"

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • εξερεύνηση
Λέξεις με "αυ"

Κάρτες εικονοποιημένων λέξεων που εμπεριέχουν το φωνηεντικό σύμπλεγμα "αυ"

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • εξερεύνηση
Πινακίδες

Collage (e-me content). Κολάζ πινακίδων απ' όπου οι μαθητές αντλούν πληροφορίες, ανακαλύπτουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα

(Σελίδα: 1 από )