(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:280

Πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Puzzle που χρησιμοποιείται για να εξασκήσει τους μαθητές στην πρόσθεση αριθμών μέχρι το 10. Με μεταφορά και απόθεση οι μαθητές μπορούν να μετακινήσουν ένα κομμάτι του puzzle στη σωστή θέση μέχρι να σχηματιστεί ολόκληρη η εικόνα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
  • κείμενο
  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Ασία: Άνθρωποι (συλλογή φωτογραφιών)

Συλλογή δεκαέξι φωτογραφιών για τους ανθρώπους της Ασίας. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους κατοίκους της Ασίας, τον πολιτισμό και την τέχνη τους. Με αφορμή, μάλιστα, τις φωτογραφίες από σύγχρονα κτήρια στη Μαλαισία και την Κίνα, απώτερος στόχος είναι να προβληματ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
Αφρική: Άνθρωποι (συλλογή φωτογραφιών)

Συλλογή δεκαοκτώ φωτογραφιών για τους ανθρώπους της Αφρικής. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους κατοίκους της Αφρικής, τον πολιτισμό και την τέχνη τους. Με αφορμή, μάλιστα, τις φωτογραφίες από σύγχρονα κτήρια του Γιοχάνεσμπουργκ, απώτερος στόχος είναι να προβληματι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
Βόρεια Αμερική: Άνθρωποι (συλλογή φωτογραφιών)

Συλλογή δεκατεσσάρων φωτογραφιών για τους ανθρώπους της Βόρειας Αμερικής. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους κατοίκους της Βόρειας Αμερικής, τον πολιτισμό και την τέχνη τους. Με αφορμή, μάλιστα, τις φωτογραφίες από σύγχρονα κτήρια και λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
Νότια Αμερική: Φυσικό περιβάλλον (συλλογή φωτογραφιών)

Συλλογή δεκαέξι φωτογραφιών για τη Νότια Αμερική. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη Νότια Αμερική, μέσα από χαρακτηριστικές εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
Νότια Αμερική: Άνθρωποι (συλλογή φωτογραφιών)

Συλλογή δώδεκα φωτογραφιών για τους ανθρώπους της Νότιας Αμερικής. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους κατοίκους της Νότιας Αμερικής, τον πολιτισμό και την τέχνη τους. Με αφορμή, μάλιστα, τις φωτογραφίες από σύγχρονα κτήρια της Βραζιλίας, απώτερος στόχος είναι να πρ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα

(Σελίδα: 1 από )