(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:23

Τα οξέα διαλύουν τα άλατα

Το μαθησιακό αντικείμενο «Τα οξέα διαλύουν τα άλατα» είναι μία διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή ενός πειράματος, στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει κομματάκια κιμωλίας σε ποτήρια που περιέχουν ξίδι ή απορρυπαντικό. Ο μαθητής παρατηρεί την έκλυση του παραγόμενου αερίου διοξειδίου του Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων - Δείκτες

Το μαθησιακό αντικείμενο «Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων - Δείκτες» είναι μία διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή ενός πειράματος, στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέτει λάχανο που έχει διαλυθεί σε οινόπνευμα, σε ποτήρια που περιέχουν χλωρίνη ή υγρό πιάτων ή ξίδι ή μαγειρική σόδα ή αμμων Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Διήθηση ετερογενούς μείγματος για μικρότερα παιδιά

Προσομοίωση που αναπαριστάνει και περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διήθηση ή το φιλτράρισμα. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και δείχνει τα διάφορα σκεύη από τα οποία αποτελείται η συσκευή που κάνουμε τη διήθηση και πως με αυτή την απλή αυτή μέθοδο διαχωρισμού μπορούμε να φτιάξουμε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Χρωματογραφία χαρτιού για μικρότερα παιδιά

Προσομοίωση που αναπαριστάνει και περιγράφει τα διάφορα στάδια που ακολουθούνται κατά τη χρωματογραφία χάρτου. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και δείχνει πως μπορούμε να διαχωρίσουμε με τη μέθοδο αυτή διάφορες χρωστικές(μελάνι).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Απόσταξη αλατόνερου για μικρότερα παιδιά

Προσομοίωση που απεικονίζει τα διάφορα στάδια που ακολουθούνται κατά την απόσταξη του αλατόνερου. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και περιγράφει πώς από θαλασσινό νερό μπορούμε να πάρουμε αλάτι.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Μέτρηση θερμοκρασίας

Προσομοιώση πειραματικής διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του θερμόμετρο, θερμόμετρο χώρου, δοχεία με κρύο και ζεστό νερό, αναδευτήρα και χρονόμετρο, στο οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί ο χρόνος να "τρέχει πιο γρήγορα" προκειμένου να επιταχυνθεί η η διαδικασία της με Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • οπτικοποίηση

(Σελίδα: 1 από )