(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:8

Μέτρηση θερμοκρασίας

Οπτικοποίηση πειραματικής διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός η εξάσκηση των μαθητών στη μέτρηση της θερμοκρασίας μιας ποσότητας νερού (και μείγματος διαφορετικών θερμοκρασιών) και αφετέρου η διερεύνηση του φαινομένου της μεταφοράς θερμότητας μεταξύ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • οπτικοποίηση
Στερεά, υγρή και αέρια κατάσταση του νερού

Παρουσίαση που ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές που επέρχονται στη φυσική κατάσταση του νερού με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.Επιπλέον, σε μικροσκοπικό επίπεδο δίνονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των σωματιδίων του νερού στην στερεά (πάγος), υγρή και αέρια κατάσταση (υδρατμός).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • βίντεο
Oι ρυπαντές της ατμόσφαιρας

Παρουσίαση που περιγράφει και διερευνά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Γίνεται αναφορά και παρουσίαση στις πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας, στις αιτίες και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στις χημικές ουσίες που είναι ρύποι ρυπαντές (αέριοι και στερεοί). Παράλληλα μέσω παρακολούθησης πειράματος Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • παρουσίαση
 • βίντεο
 • πείραμα
Σκληρότητα υλικών και μετάλλων

Το μαθησιακό αντικείμενο ασχολείται με τη σκληρότητα των υλικών και ειδικά των μετάλλων, και εμπεριέχει ένα πείραμα στο οποίο μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει πως γίνεται η κατάταξη τριών μετάλλων με αυξανόμενη σειρά σκληρότητας.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • πείραμα
Spectroscopy for young pupils

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • πείραμα
 • εξερεύνηση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
 • διερεύνηση
Πράξεις ακεραίων - 1. Οι ακέραιοι αριθμοί - Η ευθεία των αριθμών

Αυτό το μαθησιακό αντικείμενο είναι το 1ο σε μία σειρά 6 μ.α. με θέμα την εισαγωγή στις πράξεις των ακεραίων αριθμών και την κατανόησή τους μέσα από τη χρήση μοντέλων (χρήση διακριτών μετρητών και την κίνηση σητν αριθμογραμμή). Τα φύλλα εργασίας του μαθητή είναι εμπλουτισμένα με μιρκοπειράματα από τ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
 • πείραμα
 • εξερεύνηση
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )