(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:706

Περίοδος βροχών

Οι μαθητές, αφού σχηματίσουν στην πρώτη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε τον ένα μήνα και στη δεύτερη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε το δεύτερο μήνα σε σχέση με τον πρώτο, χρησιμοποιούν την τρίτη αριθμογραμμή για να υπολογίσουν πόσα εκατοστά της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Η κόρη του ματιού και η αριθμογραμμή.

Οι μαθητές σχηματίζουν και υπολογίζουν με τη βοήθεια της αριθμογραμμής με άκρα το 0 και 10 τη διαφορά δύο δεκαδικών αριθμών μέσα από ένα ρεαλιστικό πρόβλημα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Εντοπίζοντας δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή

Οι μαθητές ορίζουν στην αριθμογραμμή τα άκρα που τους δίνονται στην εκφώνηση, τη διαμερίζουν κατάλληλα κι εντοπίζουν το δεκαδικό αριθμό, η θέση του οποίου ορίζεται από το χρωματιστό κουτάκι, σε κάθε μια απο τις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Το κάστρο της πόλης μας

Εργασία μαθητών δημοτικού σχολείου με διαθεματικό χαρακτήρα.Οι μαθητές με τη χρήση Η/Υ,ερευνούν για το κάστρο της πόλης τους,ενώ παράλληλα χρησιμοποιώντας το λογισμικό αβάκιο( Χελωνόκοσμος-logo),κατανοούν τις έννοιες της γωνίας και του προσανατολισμού.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
 • έργο τέχνης
 • εκπαιδευτικό σενάριο
Δημιουργία του λογότυπου των Ολυμπιακών Αγώνων μέσω του περιβάλλοντος "Χελωνόκοσμος"

Διαθεματική ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα με σκοπό την κατανόηση της έννοια του κύκλου και τη διαχείριση των χαρακτηριστικών του. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως είναι το Αβάκιο (Χελωνόκοσμος) και το Cmaptools (ανίχνευση πρότερων γνώσεων) αντιλαμβάνονται και αφομοιώνουν τις έννοιες και τι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
 • εκπαιδευτικό σενάριο
Ταρσανάδες και καΐκια

Διαθεματική δραστηριότητα που στοχεύει στη γνωριμία με τη ναυτική ιστορία των Ελλήνων και στην ανακάλυψη της εξέλιξης στην κατασκευή των καραβιών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.Συνάμα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των καραβιών στην ανάπτυξη του εμπορίου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
 • έργο τέχνης
 • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )