(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:712

Περίοδος βροχών

Οι μαθητές, αφού σχηματίσουν στην πρώτη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε τον ένα μήνα και στη δεύτερη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε το δεύτερο μήνα σε σχέση με τον πρώτο, χρησιμοποιούν την τρίτη αριθμογραμμή για να υπολογίσουν πόσα εκατοστά της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Η κόρη του ματιού και η αριθμογραμμή.

Οι μαθητές σχηματίζουν και υπολογίζουν με τη βοήθεια της αριθμογραμμής με άκρα το 0 και 10 τη διαφορά δύο δεκαδικών αριθμών μέσα από ένα ρεαλιστικό πρόβλημα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Εντοπίζοντας δεκαδικούς αριθμούς στην αριθμογραμμή

Οι μαθητές ορίζουν στην αριθμογραμμή τα άκρα που τους δίνονται στην εκφώνηση, τη διαμερίζουν κατάλληλα κι εντοπίζουν το δεκαδικό αριθμό, η θέση του οποίου ορίζεται από το χρωματιστό κουτάκι, σε κάθε μια απο τις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Παίζω Ελλάδα

Ερευνητική δραστηριότητα που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της βάσης δεδομένων. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το λογισμικό ΑΒΑΚΙΟ επεξεργάζονται γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία της Ελλάδας.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
Μάντεψε ποιος

Ερευνητική δραστηριότητα που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το λογισμικό ΑΒΑΚΙΟ για να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι με τα δεδομένα της επιλογής τους.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
Το κάστρο της πόλης μας

Εργασία μαθητών δημοτικού σχολείου με διαθεματικό χαρακτήρα.Οι μαθητές με τη χρήση Η/Υ,ερευνούν για το κάστρο της πόλης τους,ενώ παράλληλα χρησιμοποιώντας το λογισμικό αβάκιο( Χελωνόκοσμος-logo),κατανοούν τις έννοιες της γωνίας και του προσανατολισμού.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • διερεύνηση
 • έργο τέχνης
 • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )