(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:343

METANOIA

Εκπαιδευτική προσσέγιση για τη μετάνοια στο Μάθημα των Θρησκευτικών, μέσα από ιστορίες και σχετικές δραστηριότητες. Τι μπορεί να εμποδίσει τη γνήσια μετάνοια, αλλά και τι μπορεί να την ενισχύσει και να ανεβάσει τον άνθρωπο ψηλά στο Θεό.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
 • μάθημα
Ο ΄Αγγελος και η ζωγραφική

Μια μικρή ιστοριούλα για τη διαφορετικότητα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
 • παρουσίαση
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
Photodendro_Choix de Liens pour le Primaire

Επιλογή συνδέσμων από το Φωτόδεντρο, ανά κατηγορίες: Πολιτισμός, Προφορική έκφραση, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Παιχνίδια. Χρήσιμο για την Ασύγχρονη εκπαίδευση.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
Πρώτη Ανάγνωση (Αναγνωστικές ευκολίες)

Ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Από το φώνημα στη συλλαβή, από τη συλλαβή στη λέξη και από τη λέξη στην πρόταση. Περιλαμβάνει συχνόχρηστες και οικείες στους μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας λέξεις αλλά και ψευδολέξεις Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
Α ́ Ενότητα: Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

Ανασκόπηση της 1ης ενότητας:Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. 35 ερωτήσεις σωστού - λάθους για εξάσκηση και αξιολόγηση.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • κείμενο
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση

(Σελίδα: 1 από )