(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:341

Present Simple and Present Progressive (comic)

A comic about how to make a chocolate mousse dessert. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Countable and uncountable nouns (comic)

A comic about a birthday cake. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Comparison of adjectives (comic)

A comic about a fairy tale. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Adjectives and adverbs (comic)

A comic about a young couple of travellers who spend a night at Santa's house. The comic aims to enhance students' vocabulary, grammar and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Simple Past and Past Continuous (comic)

A comic about the story of King Midas. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο
Expressing the Future (comic)

A comic about the life of a boy who was passionate with cars. The comic aims to enhance students' grammar, vocabulary and reading comprehension skills.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εικόνα
 • κείμενο

(Σελίδα: 1 από )