(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:338

Το ποδήλατο στις εκπτώσεις

Μικροπείραμα για τον υπολογισμό της αξίας ενός ποδηλάτου με έκπτωση, έχοντας στη διάθεση μας ένα χαλασμένο υπολογιστή.Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Adobe Flash Player.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • μικροπείραμα
 • εξερεύνηση
 • εφαρμογή
Περίοδος βροχών

Οι μαθητές, αφού σχηματίσουν στην πρώτη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε τον ένα μήνα και στη δεύτερη αριθμογραμμή το κλασματικό μέρος της βροχής που σημειώθηκε το δεύτερο μήνα σε σχέση με τον πρώτο, χρησιμοποιούν την τρίτη αριθμογραμμή για να υπολογίσουν πόσα εκατοστά της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Η κόρη του ματιού και η αριθμογραμμή.

Οι μαθητές σχηματίζουν και υπολογίζουν με τη βοήθεια της αριθμογραμμής με άκρα το 0 και 10 τη διαφορά δύο δεκαδικών αριθμών μέσα από ένα ρεαλιστικό πρόβλημα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • αναπαραστάσεις δεδομένων
 • εξερεύνηση
 • διερεύνηση
Η κατάλληλη θέση στην Αριθμογραμμή

Οι μαθητές τοποθετούν την κάθε αναπαράσταση του αριθμού , δεκαδική ή κλασματική , στην κάθε μια από τις 3 αριθμογραμμές, διαμερίζοντάς τις κατάλληλα, και στη συνέχεια τους τοποθετούν από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο σε μια νέα αριθμογραμμή.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εξερεύνηση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Από τα δεκαδικά κλάσματα στους δεκαδικούς

Οι μαθητές τοποθετούν το κάθε δεκαδικό κλάσμα που τους ζητείται στην αριθμογραμμή, σε δεκαδική αναπαράσταση με τρία δεκαδικά ψηφία, διαμερίζοντάς την κατάλληλα και την οριοθετούν ορίζοντας ως άκρα της την πλησιέστερη δεκαδική προσέγγιση σε μια ανοιχτή δραστηριότητα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εξερεύνηση
 • ανοιχτή δραστηριότητα
Η αριθμογραμμή της Λένας

Οι μαθητές μετατρέπουν κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς, τους τοποθετούν στην αριθμογραμμή, διαμερίζοντάς την κατάλληλα και την οριοθετούν ορίζοντας ως άκρα της την πλησιέστερη δεκαδική προσέγγιση για κάθε έναν από αυτούς σε μια ανοιχτή δραστηριότητα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εξερεύνηση
 • ανοιχτή δραστηριότητα

(Σελίδα: 1 από )