(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:63

Μελετάμε τον φυσικό κόσμο (κουίζ)

Κουίζ 32 ερωτήσεων (πολλαπλών επιλογών, σωστού - λάθους), σχετικά με τη μελέτη του φυσικού κόσμου. Σκοπός της άσκησης είναι η επιλογή της σωστής απάντησης σε ερωτήσεις που αφορούν στα μείγματα, τα διαλύματα, τη θερμοκρασία, τις καταστάσεις της ύλης των σωμάτων και τους τρόπους μετατροπής της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Μελετάμε τον φυσικό κόσμο

Εννοιολογικός χάρτης με θέμα τη μελέτη του φυσικού κόσμου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η συμπλήρωση των κενών του χάρτη, με στοιχεία που αφορούν στα μείγματα, τις καταστάσεις της ύλης και τους τρόπους μετατροπής της ύλης των σωμάτων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εννοιολογικός χάρτης
Τα είδη των θερμομέτρων

Παρουσίαση για τα είδη των θερμομέτρων. Μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, παρέχονται σύντομες πληροφορίες για διαφορετικούς τύπους θερμομέτρων (υδραργυρικό, θερμόμετρο οινοπνεύματος, μεταλλικό, ιατρικό), με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την εξοικείωση των μαθητών με τα θερμόμετρα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Θερμαίνοντας και ψύχοντας το νερό

Δυναμική οπτική αναπαράσταση στην οποία παρουσιάζεται η μετάβαση μιας ποσότητας νερού, σε κλειστό δοχείο, μεταξύ των καταστάσεών του (υγρό, αέριο, στερεό), λόγω θέρμανσης ή ψύξης. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να διερευνήσουν οι μαθητές τις επιμέρους αλλαγές της κατάστασης του νερού, να δ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • διερεύνηση
Μέτρηση θερμοκρασίας

Οπτικοποίηση πειραματικής διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός η εξάσκηση των μαθητών στη μέτρηση της θερμοκρασίας μιας ποσότητας νερού (και μείγματος διαφορετικών θερμοκρασιών) και αφετέρου η διερεύνηση του φαινομένου της μεταφοράς θερμότητας μεταξύ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • πείραμα
  • οπτικοποίηση
Το φως ταξιδεύει (αντιστοίχιση)

Άσκηση αντιστοίχισης με έννοιες που αφορούν στο φως και τη διάδοσή του. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση των μαθητών σχετικά με τη διάδοση του φωτός, τις φωτεινές πηγές και τον βαθμό διαφάνειας των σωμάτων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )