(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:47

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ' - Δ'τάξηςκαι αναφέρεται στην απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της υγείας από τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του σεναρίου είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα στο ΑΠΣ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινουοργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη κ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Η φυσική κατάσταση είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ο καθορισμός και η επιλογή των παραμέτρων της έχουν μια μακρά και σύνθετη πορεία. Ένας από τους κυριότερους στόχους των Ευρωπαϊκών διερευνητικών σεμιναρίων που έγιναν για την Ευρωπαϊκή δέσμη αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης(EUROFIT) ήταν να προσδιο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η πάσα είναι το κυριότερο μέσο μεταβίβασης της μπάλας στην πετοσφαίριση. Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει την πρώτη γνωριμία του μαθητή με την μετωπική πάσα και τα τεχνικά στοιχεία που θα τη χαρακτηρίσουν ακριβή ως προς το σημείο κατεύθυνσης της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων για τη σωστή εκτέλεση των βασικών δεξιοτήτων μετακίνησης και τη χρήση τους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μικρών μαθητών. Συγκεκριμένα, αποτελεί πρόταση που στοχεύει στην επανάληψη και εμπέδωση των γνώσεων των μαθητών Α'-Β' Δημοτικού Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εκτελώ διαφορετικές κινήσεις στα επίπεδα του χώρου

Στο βίντεο παρουσιάζονται διαφορετικές κινήσεις που μπορούν να εκτελεστούν στα επιμέρους επίπεδα του χώρου. Στόχος του βίντεο είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές έννοιες της κίνησης στον χώρο, καθώς και των στάσεων του σώματος. Η αθλήτρια-μοντέλο τοποθετεί το σώμα της στο χαμηλό και το μεσαίο επίπ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • επίδειξη

(Σελίδα: 1 από )