(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:7

Γνωρίζω τις κατευθύνσεις

Δυναμική οπτική αναπαράσταση κατάλληλου αναπτυξιακού επιπέδου, με στόχο οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν, με διερευνητικό τρόπο, τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εξοικείωση των μαθητών με τις επιμέρους κατευθύνσεις αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα ζητούμενα των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του μαθή Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Μορφές ταυτόχρονης κίνησης

Διαδραστική παρουσίαση της έννοιας της ταυτόχρονης κίνησης και των επιμέρους μορφών της, συνοδευόμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασιζόμενες σε βίντεο. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός οι μαθητές να κατανοήσουν ότι δύο άτομα μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα με παρόμοιες ή διαφορε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • παρουσίαση
Αξιολόγησε τις διατροφικές σου συνήθειες!

Δραστηριότητα με θέμα την υγιεινή διατροφή. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός να αξιολογήσουν οι μαθητές τις διατροφικές τους συνήθειες και αφετέρου να υιοθετήσουν ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο για τη διατήρηση ή και τη βελτίωση της υγείας τους. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Πιάνω και πετώ την μπάλα

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τρόποι μεταβίβασης της μπάλας προς συμπαίκτη (πάσα), οι οποίοι συγκροτούν ένα χρήσιμο ρεπερτόριο κινήσεων για τους μαθητές. Γνωρίζοντας και χρησιμοποιώντας τους τρόπους αυτούς, οι μαθητές αφενός μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ποικίλων παιχνιδιών μ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • επίδειξη
Γνωριμία με τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού (στίβος) - Δρόμοι

Στο βίντεο παρουσιάζονται τα αγωνίσματα των δρόμων στον κλασικό αθλητισμό (στίβο), με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι εκκινήσεις στα αγωνίσματα αυτά. Παρουσιάζονται οι εκκινήσεις στους δρόμους ταχύτητας, τους δρόμους ημιαντοχής και τους δρόμους αντοχής, με παράλληλη αναφορά στα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • επίδειξη
Δρομικές δεξιότητες

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι δρομικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στη φάση σταθεροποίησης της τεχνικής των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού (στίβος), καθώς και στην περαιτέρω εξάσκηση ως προς τη συχνότητα και το μήκος διασκελισμού. Στόχος του βίντεο είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις δρομι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • βίντεο
 • επίδειξη

(Σελίδα: 1 από )