(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:14

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινουοργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη κ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Η φυσική κατάσταση είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ο καθορισμός και η επιλογή των παραμέτρων της έχουν μια μακρά και σύνθετη πορεία. Ένας από τους κυριότερους στόχους των Ευρωπαϊκών διερευνητικών σεμιναρίων που έγιναν για την Ευρωπαϊκή δέσμη αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης(EUROFIT) ήταν να προσδιο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η πάσα είναι το κυριότερο μέσο μεταβίβασης της μπάλας στην πετοσφαίριση. Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει την πρώτη γνωριμία του μαθητή με την μετωπική πάσα και τα τεχνικά στοιχεία που θα τη χαρακτηρίσουν ακριβή ως προς το σημείο κατεύθυνσης της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Διαδραστική εξερεύνηση σε ψηφιακό περιβάλλον, που παρουσιάζει σε ελεύθερη απόδοση το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας, όπως θα ήταν κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η γνωριμία των μαθητών με τον χώρο τέλεσης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, τις συνθήκες προετοι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Η Ολυμπιακή σημαία

Διαδραστική παρουσίαση και παζλ, με θέμα τη σημαία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός να κατανοήσουν οι μαθητές τον συμβολισμό των κρίκων της σημαίας και αφετέρου να διαπιστώσουν την ανάγκη για τη συμμετοχή όλων των λαών, προκειμένου να τελούνται οι Αγών Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • παρουσίαση
Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα

Εννοιολογικός χάρτης και άσκηση συμπλήρωσης κενών, με θέμα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Ελλάδα. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εμπέδωση βασικών γνώσεων γύρω από τις δύο Ολυμπιάδες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή. Να σημειωθεί πως ο εννοιολογικός χάρτη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εννοιολογικός χάρτης
  • ανοιχτή δραστηριότητα
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )