(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:14

Γνωρίζοντας την κολύμβηση μέσα από το σχολείο

Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινουοργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη κ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Η φυσική κατάσταση είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ο καθορισμός και η επιλογή των παραμέτρων της έχουν μια μακρά και σύνθετη πορεία. Ένας από τους κυριότερους στόχους των Ευρωπαϊκών διερευνητικών σεμιναρίων που έγιναν για την Ευρωπαϊκή δέσμη αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης(EUROFIT) ήταν να προσδιο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η εκμάθηση της μετωπικής πάσας στην πετοσφαίριση

Η πάσα είναι το κυριότερο μέσο μεταβίβασης της μπάλας στην πετοσφαίριση. Το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει την πρώτη γνωριμία του μαθητή με την μετωπική πάσα και τα τεχνικά στοιχεία που θα τη χαρακτηρίσουν ακριβή ως προς το σημείο κατεύθυνσης της.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εκτελώ διαφορετικές κινήσεις στα επίπεδα του χώρου

Στο βίντεο παρουσιάζονται διαφορετικές κινήσεις που μπορούν να εκτελεστούν στα επιμέρους επίπεδα του χώρου. Στόχος του βίντεο είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές έννοιες της κίνησης στον χώρο, καθώς και των στάσεων του σώματος. Η αθλήτρια-μοντέλο τοποθετεί το σώμα της στο χαμηλό και το μεσαίο επίπ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • επίδειξη
Κάνω σχοινάκι με διαφορετικούς τρόπους

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εκτελέσει αναπηδήσεις με τη χρησιμοποίηση σχοινιού αναπήδησης. Ειδικότερα, επιδεικνύονται οι αναπηδήσεις σε δύο χρόνους από ένα άτομο, σε έναν χρόνο από ένα άτομο και σε έναν χρόνο από δύο άτομα. Στόχος του βίντεο είνα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • επίδειξη
Εκτελώ μια ακολουθία κινήσεων στα επίπεδα του χώρου

Στο βίντεο παρουσιάζεται η εκτέλεση (κανονική και αργή) δύο ακολουθιών κινήσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει εναλλαγή των στάσεων του σώματος (συσπείρωση και έκταση) μέσα στα επίπεδα του χώρου (υψηλό, μεσαίο, χαμηλό). Η δεύτερη περιλαμβάνει ετερόπλευρες πλάγιες κάμψεις του σώματος και ισορροπία στο μεσαίο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • επίδειξη

(Σελίδα: 1 από )