(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:20

Οφέλη της φυσικής δραστηριότητας

Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ' - Δ'τάξηςκαι αναφέρεται στην απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της υγείας από τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του σεναρίου είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή. Συγκεκριμένα στο ΑΠΣ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων για τη σωστή εκτέλεση των βασικών δεξιοτήτων μετακίνησης και τη χρήση τους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μικρών μαθητών. Συγκεκριμένα, αποτελεί πρόταση που στοχεύει στην επανάληψη και εμπέδωση των γνώσεων των μαθητών Α'-Β' Δημοτικού Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Διαδραστική εξερεύνηση σε ψηφιακό περιβάλλον, που παρουσιάζει σε ελεύθερη απόδοση το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας, όπως θα ήταν κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η γνωριμία των μαθητών με τον χώρο τέλεσης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, τις συνθήκες προετοι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Η Ολυμπιακή σημαία

Διαδραστική παρουσίαση και παζλ, με θέμα τη σημαία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός να κατανοήσουν οι μαθητές τον συμβολισμό των κρίκων της σημαίας και αφετέρου να διαπιστώσουν την ανάγκη για τη συμμετοχή όλων των λαών, προκειμένου να τελούνται οι Αγών Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • παρουσίαση
Ο ατομικός και ο γενικός χώρος

Παρουσίαση με βίντεο και ανοιχτή δραστηριότητα, με θέμα τον ατομικό και τον γενικό χώρο. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η κατανόηση των εννοιών του ατομικού και του γενικού χώρου, σημαντικών εννοιών κατά τη συμμετοχή σε ομαδικές κινητικές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, χορό, αθλοπαιδιές). Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
  • ανοιχτή δραστηριότητα
  • παρουσίαση
Γνωρίζω τις κατευθύνσεις

Δυναμική οπτική αναπαράσταση κατάλληλου αναπτυξιακού επιπέδου, με στόχο οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν, με διερευνητικό τρόπο, τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εξοικείωση των μαθητών με τις επιμέρους κατευθύνσεις αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα ζητούμενα των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του μαθή Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • δυναμική οπτική αναπαράσταση

(Σελίδα: 1 από )