(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:528

Μαθαίνουμε στο σπίτι: Γεωγραφία - Φυσικές καταστροφές

Οι μαθητές μαθαίνουν για τις μεταβολές του αναγλύφου της Γης εξαιτίας των ενδογενών δυνάμεων, καθώς και για τη δράση των εξωγενών δυνάμεων. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν μορφές και φαιν Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μαθαίνουμε στο σπίτι: Γεωγραφία - Σεισμοί - Ηφαίστεια

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς δημιουργείται το ηφαίστειο και πώς προκαλείται σεισμός, καθώς και για τις μεταβολές του αναγλύφου της Γης εξαιτίας των ενδογενών δυνάμεων. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν, να περιγράφουν και να ερ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μαθαίνουμε ασφαλείς: Γεωγραφία - Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας

Οι μαθητές μαθαίνουν για τις δραστηριότητες των ανθρώπων οι οποίες ρυπαίνουν τα ποτάμια και τις λίμνες, καθώς επίσης και για τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν και Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μαθαίνουμε στο σπίτι: Γεωγραφία - Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε για το σχήμα και τις κινήσεις της Γης, τον άξονα και την περιστροφή της, την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, για την ισημερία κ.ά. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουν οι μαθητές βασικές έννοιες σχετικά με το σχήμα και τη διαμόρφωση της Γης. Απώτερος στόχος του Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μαθαίνουμε στο σπίτι: Γεωγραφία - Γεωγραφικές συντεταγμένες

Οι μαθητές μαθαίνουν για τους πόλους της Γης, τον Ισημερινό, τους παράλληλους κύκλους και τους μεσημβρινούς, για το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και, τέλος, πώς να βρίσκουν τη θέση ενός τόπου στον χάρτη. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που να το Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο
Μαθαίνουμε στο σπίτι: Γεωγραφία - Ατμόσφαιρα - Φαινόμενο θερμοκηπίου

Οι μαθητές μαθαίνουν για τη σύσταση και τη δομή της ατμόσφαιρας, καθώς και για τη σημασία της στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που να τους επιτρέπουν να παρατηρούν, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν μορφές και φαινόμενα στη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • βίντεο

(Σελίδα: 1 από )