(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:65

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές αντιστοιχούν στίχους με προτεινόμενες λέξεις που μπορεί να εκφράζουν αντίθετη σημασία. Οι οδηγίες χρήσης εμφανίζονται επιλέγοντας το εικονίδιο της πεταλούδας.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • αξιολόγηση
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ

Δραστηριότητα αντιστοίχισης με τη μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν λέξεις από προτεινόμενα δίστιχα με τις συνώνυμές τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αναδειχθεί η λέξη, ως βασικό συστατικό της ποίησης. Στόχος είναι να εμπλουτίσουν οι μαθητές το λεξιλόγιο τους Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά το οποίο οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν απλές λέξεις με τις αντίθετες τους (οι οδηγίες χρήσης φανερώνονται πατώντας το εικονίδιο της πεταλούδας). Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές παίζοντας με τις αντίθετες λέξεις να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και στη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • αξιολόγηση
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΕΘΕΚ)

Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ) αποτελείται από: 1) ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, 2) το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων και 3) το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων (όπου με το εργαλείο εμπλουτισμού ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισαγάγει τα δικά του κείμενα) Ο ΕΘΕΚ δίνει τη δυνατότητα στο χρήσ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εφαρμογή
Παίζοντας και Μαθαίνοντας: "Edurun"

Τρισδιάστατο εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην εξοικείωση με τη χρήση του πληκτρολογίου συνδυάζοντας, παράλληλα, την εξάσκηση στην ορθογραφία και στην αριθμητική. Απευθύνεται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
"ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ" ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σταυρόλεξο με θέμα τη θάλασσα συνοδευόμενο από συναφές Φύλλο Εργασίας. Σκοπός της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριων με το κειμενικό είδος του σταυρόλεξου και τη δομή ενός λήμματος λεξικού. Στόχος είναι η γλωσσική καλλιέργειά τους και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους αναφορικά με Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό παιχνίδι
 • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
 • αξιολόγηση

(Σελίδα: 1 από )