(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:41

Μύθος και ιστορία - Διακρίνω τα μυθολογικά από τα ιστορικά πρόσωπα

Διαδραστική δραστηριότητα ανάγνωσης ιστορικών πηγών, με την αξιοποίηση έργων τέχνης, με σκοπό τη διάκριση μεταξύ μύθου και ιστορίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατό Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Μύθος και ιστορία - Πρόσωπα του μύθου και της ιστορίας

Διαδραστική δραστηριότητα διάκρισης μεταξύ προσώπων του μύθου και της ιστορίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν πληροφοριακό υλικό για Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Μύθος και ιστορία - Πρόσωπα και γεγονότα του μύθου και της ιστορίας

Διαδραστική δραστηριότητα διάκρισης μεταξύ προσώπων και γεγονότων του μύθου και της ιστορίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν πληρ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Ταξιδεύοντας με την Αργώ

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές μελετούν τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας, πληροφορούνται για το εγχείρημα μιας σύγχρονης Αργούς να ταξιδέψει και κατανοούν ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία και οι ήρωές της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τόπο και την ιστορία του.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και τις επικρατέστερες ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές απόψεις, με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Γ΄ τάξη επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους. Η ελληνική μυθολογία αποτελε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η θεά Δήμητρα και η αρπαγή της Περσεφόνης

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δομείται σε τρεις φάσεις, καθεμία από τις οποίες υποστηρίζεται με αντίστοιχες δραστηριότητες. Στην πρώτη εισαγωγική φάση πραγματευόμαστε αφενός τη διαδικασία εδραίωσης των 12 Ολύμπιων Θεών, στους οποίους ανήκει και η θεά Δήμητρα, ως εξουσιαστών του κόσμου και αφετέρ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )