(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:60

Mare Nostrum

Το παρόν σενάριο προσφέρεται για να μπορέσουν οι μαθητές μέσω των δραστηριοτήτων που περιέχει να εξερευνήσουν και να μελετήσουν τη ρωμαϊκή κατοχή της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της σταδιακής γιγάντωσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καθώς και τη συμβολή της Ελλάδας στη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας, την αρχιτεκτονική της, τα μέρη του ναού καθώς και για την κατάσταση στην οποία σώζεται μέχρι σήμερα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Χρονολόγιο - ιστοριογραμμή της Εικονομαχίας

Διαδραστικό χρονολόγιο - ιστοριογραμμή με θέμα το φαινόμενο της Εικονομαχίας (726-843 μ.Χ.). Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η κατανόηση του ιστορικού φαινομένου και ο χρονικός προσδιορισμός προσώπων και γεγονότων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εικονομαχική περίοδο. Για την καλύτερη κ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • χρονογραμμή
  • εξερεύνηση
Εικονομαχία - Τα επιχειρήματα εικονομάχων και εικονολατρών

Διερευνητική δραστηριότητα ανάγνωσης ιστορικών πηγών με θέμα την Εικονομαχία και τα επιχειρήματα εικονομάχων και εικονολατρών. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Οι ιστορικές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογεν Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • διερεύνηση
Το «Χρονικόν» του Γεωργίου Φραντζή

Διερευνητική προσομοίωση ανάγνωσης ιστορικής πηγής, με την αξιοποίηση ενός αποσπάσματος από το «Χρονικό» του Γεωργίου Φραντζή, το οποίο αποτελεί πολύτιμη πρωτογενή ιστορική πηγή για την εξιστόρηση της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • διερεύνηση
Ο έφιππος ανδριάντας του Ιουστινιανού Α΄

Διαδραστική παρουσίαση και διερευνητική δραστηριότητα, με θέμα τον έφιππο ανδριάντα του Ιουστινιανού Α΄, στην κορυφή στήλης που κοσμούσε το Αυγουσταίον, μεταξύ του ναού της Αγίας Σοφίας και του Μεγάλου Παλατιού της Κωνσταντινούπολης. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • διερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )