(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:15

Ο μινωικός πολιτισμός

Διδακτική προσέγγιση της ενότητας "Ο μινωικός πολιτισμός" του διδακτιΚού αντικειμένου της Ιστορίας της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση των ΤΠΕ.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
«Ο μινωικός πολιτισμός»

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση διδασκαλίας της Ιστορίας, η οποία παρότι αποκλίνει από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, είναι όμως συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η ενότητα που εξετάζουμε αφορά τον Μινωικό πολιτισμό και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Τοιχογραφίες μινωικού πολιτισμού

Το σενάριο αυτό προσφέρεται για να μπορέσουν οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν, να μελετήσουν τις μινωικές τοιχογραφίες και να τις αναγνωρίζουν ανάμεσα σε τοιχογραφίες άλλων περιοχών ή πολιτισμών. Επίσης να μάθουν να εκτιμούν τη διαχρονικήαξία τους, γιατί αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Ανακαλύπτοντας τον Κυκλαδικό πολιτισμό

Με το σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία του Κυκλαδικού πολιτισμού Γνωστικά Προαπαιτούμενα Οι μαθητές έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα την εποχή του λίθου, έχουν κατακτήσει τους όρους και τις έννοιες: πολιτισμός, αρχαιολόγος, ανασκαφή, αρχαιολογικά Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Κατάταξη έργων προϊστορικής τέχνης

Διαδραστική δραστηριότητα κατάταξης έργων τέχνης προϊστορικών χρόνων, σύμφωνα με την περίοδο δημιουργίας τους. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με έργα τέχνης των σημαντικών πολιτισμών της προϊστορίας του ελλαδικού χώρου. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εξερεύνηση
Ταξιδεύοντας με την Αργώ

Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές μελετούν τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας, πληροφορούνται για το εγχείρημα μιας σύγχρονης Αργούς να ταξιδέψει και κατανοούν ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία και οι ήρωές της συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τόπο και την ιστορία του.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )