(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:33

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Η Ιστορία, ως αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούσε την παράθεση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων, καθώς και την απλή παρουσίαση κάποιων ιστορικών τεκμηρίων. Στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ΄τάξης γίνεται μια προσπάθεια να αναδει Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Σε μια αρχαιολογική ανασκαφή...

Διαδραστική δραστηριότητα κατανόησης του ιστορικού χρόνου με τη χρονολογική κατάταξη των αρχαιολογικών στρωμάτων μιας φανταστικής αρχαιολογικής ανασκαφής. Σκοπός της άσκησης είναι να τοποθετηθούν στην εικόνα και με τη σωστή σειρά τέσσερα αρχαιολογικά στρώματα, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ιστορι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εξερεύνηση
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ '21

Μαθητές και μαθήτριες της Στ΄τάξης καλούνται να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες και να βοηθήσουν με τις πληροφορίες που θα συλλέξουν και με τις δράσεις που θα αναλάβουν να συμπρασταθούν στον δύσκολο αγώνα του Παπαφλέσσα και να βοηθήσουν την Ελληνική Επανάσταση να αντιμετωπίσει όχι μόνο την απειλή του Ι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση (constructivist approach) της διδασκαλίας της ιστορίας όπου λαμβάνονται υπόψιν οι προηγούμενες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών και σχεδιάζονται μαθητείες στην ιστορία που στοχεύουν να φέρουν τους μαθητές σε γνωστική σύγκρουση με τι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
"Ο ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ"

Οι μαθητές/τριες διατυπώνουν τις μεθοδεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη διαχείρηση και αποκατάσταση του προσφυγικού προβλήματος μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, συνθέτουν την εικόνα για το ιδιαίτερο μέγεθος της κατάστασης, κατανοούν την αντίδραση του κινήματος με πρωτοστάτη τον Νικόλαο Πλαστήρα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας: Ιωάννης Καποδίστριας

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. (ΔΕΠΠΣ Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού, σελ., 206). Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά στην ιστορία και πιο συγκεκριμένα στην έννοια της εθνικής ολοκλήρωσης και στις συνεχείς προσπάθειες για ε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )