(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:134

Τα μοτίβα στην καθημερινή μας ζωή

Το παρόν ψηφιακό σενάριο αφορά στη διδασκαλία των μοτίβων. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6-9 χρόνων. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο αναφέρεται στην ενότητα Μετρήσεις σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2003) των Μαθηματικών στο Δημοτικό.Το συμπληρωματικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) εντάσσει τη δι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το σενάριο με τον τίτλο «Σκάκι και Μαθηματικά για μαθητές της Α’ Δημοτικού» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003, σ. 254, 257) και ο κεντρικός του άξονας αφορά στα Μαθηματικά και συγκεκριμέν Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Γεωμετρικά Σχήματα

Τίτλος σεναρίου: Γεωμετρικά σχήματα Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες διαπραγματεύονται ζητήματα που αφορούν: - στα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, καθώς και - στα γεω​μετρικά στερεά. Τάξη: Α΄ τάξη Δημοτικού σχολείου. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά Προαπαιτούμενες γνώσεις: Είναι η πρώτη ενότητα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Συμμετρία - Σχεδιάζοντας ψηφιογραφικά σχήματα

Διαδραστική δραστηριότητα διερεύνησης, που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της συμμετρίας στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα, μέσω της σχεδίασης ψηφιογραφικών σχημάτων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • διερεύνηση
Αριθμοπάζλ (παζλ)

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των μαθητών με τον χειρισμό του ποντικιού (κλικ) και αφετέρου στην εξάσκηση στις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Συμμετρία

Διερευνητική εφαρμογή με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τη σχεδίαση ψηφιογραφικών σχημάτων αξιοποιώντας την έννοια της συμμετρίας ως προς τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )