(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:683

Τα μοτίβα στην καθημερινή μας ζωή

Το παρόν ψηφιακό σενάριο αφορά στη διδασκαλία των μοτίβων. Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6-9 χρόνων. Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο αναφέρεται στην ενότητα Μετρήσεις σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2003) των Μαθηματικών στο Δημοτικό.Το συμπληρωματικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) εντάσσει τη δι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

Η σύνδεση του συγκεκριμένου Διδακτικού Σεναρίου είναι απόλυτη με το ΑΠΣ του μαθήματος των Μαθηματικών της Στ΄ τάξης σε ό,τι αφορά στους στόχους και τους θεματικούς άξονες του κεφαλαίου 25 («Η εξερεύνηση του άγνωστου!» Η έννοια της μεταβλητής) αλλά και μέρους των υπολοίπων κεφαλαίων της 2ης θεματικής Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
ΣΚΑΚΙ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στην Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το σενάριο με τον τίτλο «Σκάκι και Μαθηματικά για μαθητές της Α’ Δημοτικού» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003, σ. 254, 257) και ο κεντρικός του άξονας αφορά στα Μαθηματικά και συγκεκριμέν Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Γεωμετρικά Σχήματα

Τίτλος σεναρίου: Γεωμετρικά σχήματα Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες διαπραγματεύονται ζητήματα που αφορούν: - στα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, καθώς και - στα γεω​μετρικά στερεά. Τάξη: Α΄ τάξη Δημοτικού σχολείου. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά Προαπαιτούμενες γνώσεις: Είναι η πρώτη ενότητα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

Το σενάριο με τον τίτλο «Διαδικτυακός εκφοβισμός» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Είναι διαθεματικό καιοι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι τα Μαθηματικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Αγωγή Υγείας, με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Καθετότητα - Ύψη τριγώνου

Το σενάριο με τον τίτλο«Καθετότητα - Ύψη τριγώνου» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το σενάριο είναι διαθεματικό και οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται σ' αυτό είναι τα Μαθηματικάκαι η Αγωγή Υγείας (Κυκλοφοριακή Αγωγή), με την υποστήριξη των Τεχνολο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )