(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:536

Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

Η σύνδεση του συγκεκριμένου Διδακτικού Σεναρίου είναι απόλυτη με το ΑΠΣ του μαθήματος των Μαθηματικών της Στ΄ τάξης σε ό,τι αφορά στους στόχους και τους θεματικούς άξονες του κεφαλαίου 25 («Η εξερεύνηση του άγνωστου!» Η έννοια της μεταβλητής) αλλά και μέρους των υπολοίπων κεφαλαίων της 2ης θεματικής Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό σενάριο
Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

Το σενάριο με τον τίτλο «Διαδικτυακός εκφοβισμός» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Είναι διαθεματικό καιοι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι τα Μαθηματικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Αγωγή Υγείας, με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό σενάριο
Καθετότητα - Ύψη τριγώνου

Το σενάριο με τον τίτλο«Καθετότητα - Ύψη τριγώνου» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το σενάριο είναι διαθεματικό και οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται σ' αυτό είναι τα Μαθηματικάκαι η Αγωγή Υγείας (Κυκλοφοριακή Αγωγή), με την υποστήριξη των Τεχνολο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό σενάριο
Σύγκριση - Διάταξη Κλασμάτων

Το σενάριο με τον τίτλο «Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων» προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο κεντρικός του άξονας αφορά στα Μα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • εκπαιδευτικό σενάριο
Αριθμητικές παραστάσεις με τον Τοτό

Μικροπείραμα για την διερεύνηση των αριθμητικών παραστάσεων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • μοντέλο
 • προσομοίωση
 • μικροπείραμα
 • εξερεύνηση
Με χαλασμένο υπολογιστή

Μικροπείραμα για την διερεύνηση των αριθμητικών παραστάσεων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash).

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

 • μοντέλο
 • προσομοίωση
 • μικροπείραμα
 • εξερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )