(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:4

Μουσικόλεξο (σταυρόλεξο)

Σταυρόλεξο με εικόνες και ήχους για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να επαναλάβουν ή και να αξιολογήσουν οι μαθητές υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τα είδη της μουσικής, επιμέρους μουσικά όργανα και ήχους.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Μουσικές κάρτες - Κλειδί του σολ (παιχνίδι μνήμης)

Μουσικό εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης, με στόχο το ταίριασμα ανά δύο των ομοίων καρτών με νότες ή ήχους. Μέσω του παιχνιδιού, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξασκήσουν τη μνήμη τους και τη δεξιότητα ταξινόμησης, να αναγνωρίσουν τις νότες στο κλειδί του σολ, να εξοικειωθούν με τον ήχο των φθόγγ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Μουσικές κάρτες - Κλειδί του φα (παιχνίδι μνήμης)

Μουσικό εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης, με στόχο το ταίριασμα ανά δύο των ομοίων καρτών με νότες ή ήχους. Μέσω του παιχνιδιού, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξασκήσουν τη μνήμη τους και τη δεξιότητα ταξινόμησης, να αναγνωρίσουν τις νότες στο κλειδί του φα, να εξοικειωθούν με τον ήχο των φθόγγω Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Κινούμενες νότες στο κλειδί του σολ

Μουσικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην εκμάθηση και τη γρήγορη αναγνώριση των νοτών στο κλειδί του σολ (φυσικές και με αλλοιώσεις). Παράλληλα, το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκήσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να εξοικειωθούν με τον ήχο του κάθε φθόγγου. Το παιχνίδι διαθ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
  • εκπαιδευτικό παιχνίδι

(Σελίδα: 1 από )