(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:114

Ραντεβού στην αυλή μας

Οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα την χλωρίδα και την πανίδα της αυλής του σχολείου. Εν συνεχεία και αφού αναφερθούν στη χρήση της αυλής δημιουργούν ομάδες, δίνουν ρόλους,βρίσκουν ανάλογες πληροφορίες και οργανώνουν τη δουλεία τους.Παράλληλα ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με την κομποστοπο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Δάσος και κλιματική αλλαγή

Οι καινοτόμες βιωματικές δράσεις αποτελούν κατάλληλο πεδίο για την ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών στις σχολικές μονάδες του Δημοτικού. Ιδιαίτερα η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι δυνατό να αποτελέσουν το όχημα προς μία αλλαγή Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Κάθε τόπος μια ιστορία.

1. Τίτλος Κάθε μέρος μια ιστορία. Λέξεις – κλειδιά: Τόπος ,μέρος , ιστορία , αξιοθέατα ,πολιτισμός 2. Τάξη Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο αφορά τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 3. Χρονική διάρκεια Το προτεινόμενο ψηφιακό διδακτικό σενάριο έχει χρονική διάρκεια τριών 3 διδακτικών ωρών. 4. Εμπλεκόμενε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει;

Το παρόν σενάριο είναι διαθεματικό καιπροτείνεται να αξιοποιηθεί από τηΔ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στοπλαίσιοτου μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος.Στησύγχρονηπαιδαγωγική, λαμβάνεται υπόψη η διαθεματική προσέγγιση του θέματος, η έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στη χρήση ενεργητικών Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
"Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα"

1. Τίτλος Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα 2. Τάξη Το ψηφιακό διδακτικό σενάριο αφορά τη Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 3. Χρονική διάρκεια Το προτεινόμενο ψηφιακό διδακτικό σενάριο έχει χρονική διάρκεια τριών (3) διδακτικών ωρών. 4. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές εί Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα

Η ιδέα του συγκεκριμένου ψηφιακού σεναρίου βασίζεται στο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τη μέθοδο της Ανακύκλωσης και στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Το σενάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος ενό Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )