(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:45

Αρχές εργονομίας - Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο με στόχο την εξοικείωση με τις αρχές εργονομίας που καθορίζουν τη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή. Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν με το ποντίκι έναν εικονικό ήρωα, το μικρό Γιαννάκη, σε σωστή θέση μπροστά στον υπολογιστή, έχοντας ανάλογη καθοδήγηση και ανα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • διερεύνηση
Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος

Διαδραστική εφαρμογή που στοχεύει στην εξοικείωση με το υλικό μέρος ενός προσωπικού υπολογιστή.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
Ο Κειμενογράφος μου

Εφαρμογή επεξεργασίας και μορφοποίησης κειμένου, η οποία εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (Web) και στοχεύει στην εξοικείωση των μικρών μαθητών με τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένου από έτοιμα πρότυπα και εκτύπωσης του τελικού αποτελέσμ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ανοιχτή δραστηριότητα
  • εφαρμογή
Κειμενογράφος Ιστού

Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, η οποία εκτελείται μέσα από περιβάλλον φυλλομετρητή. Υποστηρίζει τις βασικότερες λειτουργίες ενός τυπικού κειμενογράφου και έχει ως στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην επεξεργασία κειμένου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ανοιχτή δραστηριότητα
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Γάτα και τυράκι (Μαθαίνω να προγραμματίζω)

Εκπαιδευτικό παιχνίδι διερεύνησης με στόχο την εισαγωγή των μικρών μαθητών στον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση λύσεων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
Αποθήκευση εικόνας

Διαδραστική παρουσίαση που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο αναπαράστασης και αποθήκευσης ψηφιογραφικών εικόνων στον υπολογιστή. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από δύο μέρη. Στο εισαγωγικό μέρος παρέχονται σύντομες πληροφορίες, ενώ στο αλληλεπιδραστικό μέρος δίνεται η δυνατότη Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
  • διερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )