(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:68

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Στο σενάριο αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση διδασκαλίας για τα μέρη που απαρτίζουν έναν Υπολογιστή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να χρησιμοποιηθούνε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία της πλατφόρμας του "Αισώπου".. Γίνεται χρήση του σχολικού εργαστηρίου για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο και να μάθουν τις βασικές λειτουργίες ενός φυλλομετρητή διαδικτύου. Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα ΤΠΕ που διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επεξεργασία κειμένου και συγκεκριμένα με τη χρήση του τόνου,την απλή πληκτρολόγηση (χωρίς μορφοποίηση) και την εισαγωγή εικόνας από αρχείο. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο μελών,θα χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου γι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Διαδικασίες αντιγραφής- επικόλλησης και τροποποίησης εικόνας στο λογισμικό Ζωγραφική

Διαδραστική επίδειξη με μορφή βιντεομαθήματος (tutorial) με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας αντιγραφή-επικόλληση για τη δημιουργία και αποθήκευση μιας νέας εικόνας με την εφαρμογή Ζωγραφική τροποποιώντας μία ήδη υπάρχουσα.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • επίδειξη
Προσαρμογή πινάκων στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου

Διαδραστικό βιντεομάθημα για την τροποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών των πινάκων (ύψος γραμμών, πλάτος στηλών, περιγράμματα κελιών) στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
Όταν ο υπολογιστής μας δεν λειτουργεί!

Διαδραστική προσομοίωση των ενεργειών ελέγχου της τροφοδοσίας με ρεύμα ενός υπολογιστή, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • προσομοίωση
  • εξερεύνηση

(Σελίδα: 1 από )