(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:42

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Στο σενάριο αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση διδασκαλίας για τα μέρη που απαρτίζουν έναν Υπολογιστή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να χρησιμοποιηθούνε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία της πλατφόρμας του "Αισώπου".. Γίνεται χρήση του σχολικού εργαστηρίου για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο και να μάθουν τις βασικές λειτουργίες ενός φυλλομετρητή διαδικτύου. Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα ΤΠΕ που διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία που ακολουθούν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επεξεργασία κειμένου και συγκεκριμένα με τη χρήση του τόνου,την απλή πληκτρολόγηση (χωρίς μορφοποίηση) και την εισαγωγή εικόνας από αρχείο. Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο μελών,θα χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου γι Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αρχές εργονομίας - Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο με στόχο την εξοικείωση με τις αρχές εργονομίας που καθορίζουν τη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή. Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν με το ποντίκι έναν εικονικό ήρωα, το μικρό Γιαννάκη, σε σωστή θέση μπροστά στον υπολογιστή, έχοντας ανάλογη καθοδήγηση και ανα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • δυναμική οπτική αναπαράσταση
  • διερεύνηση
Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος

Διαδραστική εφαρμογή που στοχεύει στην εξοικείωση με το υλικό μέρος ενός προσωπικού υπολογιστή.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εξερεύνηση
Ο Κειμενογράφος μου

Εφαρμογή επεξεργασίας και μορφοποίησης κειμένου, η οποία εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (Web) και στοχεύει στην εξοικείωση των μικρών μαθητών με τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κειμένου από έτοιμα πρότυπα και εκτύπωσης του τελικού αποτελέσμ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ανοιχτή δραστηριότητα
  • εφαρμογή

(Σελίδα: 1 από )