(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:1

Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Διαδραστική παρουσίαση θεμάτων με στόχο την ενημέρωση για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Δίνεται η δυνατότητα διαδραστικής επιλογής συνοπτικών ενοτήτων με τη μορφή μελέτης περιπτώσεων, που παρουσιάζουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές και τους δυνατούς τρόπους πρόληψης κ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση

(Σελίδα: 1 από )